Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 50/2016 – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου Ανάπλαση οδών Βορείου Ηπείρου, Επιβατών και τμήματος Ιωάννου Χρηστίδη της πόλεως Πτολεμαΐδας

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 49/2016 – Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων α) Ανάπλαση ΤΚ Αρδασσας και β) Ανάπλαση εισόδου ΤΔ Φούφα από τα κοιμητήρια έως την Κεντρική Πλατεία

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 45/2016 – Κατανομή πιστώσεων, από τους ΚΑΠ των Δήμων για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ) ετών 2014 – 2015

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 44/2016 – Τροποποίηση Σχεδίου Πόλεως στο ΟΤ 399 στην πόλη της Πτολεμαΐδας

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 43/2016 – Διαθεσιμότητα και Συμμετοχή του Δήμου Εορδαίας σε νέο Ηorizon 2020-Work Programme 2016-2017

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 42/2016 – Έγκριση υποβολής πρότασης έργου του Δήμου Εορδαίας με τίτλο : ‘’ Κατασκευή 12θέσιου Δημοτικού Σχολείου στην περιοχή ΚΕΠΤΣΕ Πτολεμαΐδας‘’ στην πρόσκληση 6 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 41/2016 – Έγκριση υποβολής πρότασης έργου του Δήμου Εορδαίας με τίτλο: «Ανέγερση 2ου Επαγγελματικού Λυκείου Πτολεμαΐδας» στην πρόσκληση 6 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 40/2016 – Έγκριση της υπ. αριθμ. 52/2015 απόφασης της ΚΕΔΕ σχετικά με «Τροποποίηση προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης της ΚΕΔΕ του έτους 2015

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 39/2016 – Έγκριση της υπ.αριθμ. 46/2016 απόφασης της ΚΕΔΕ σχετικά με την « Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης 2016»

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 38/2016 – Έγκριση της υπ. αριθμ. 45/2016 απόφασης της ΚΕΔΕ σχετικά με έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016

[…]
Accessibility
Κλείσιμο