Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 57/2016 – Έγκριση του υπ’αριθ. 1/2016 πρακτικού της επιτροπής παρακολούθησης κυκλοφοριακής Μελέτης

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 56/2016 – Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθεν

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 55/2016 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής που αφορά την προμήθεια ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ – Σύμβαση 54035/18-11-2015

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 54/2016 – Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής και Ποιοτικής Παραλαβής που αφορά την προμήθεια ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ – Σύμβαση υπ΄αριθμ. 54036/18-12-2015

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 53/2016 – Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής και Ποιοτικής Παραλαβής που αφορά την «Προμήθεια χειμερινών στολών δημοτικής αστυνομίας Δήμου Εορδαίας »

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 51/2016 – Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου Εσωτερικές εργασίες συντήρησης στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 52/2016 – Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου Αναβάθμιση και διαμόρφωση Πνευματικού κέντρου Πτολεμαΐδας

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 46/2016 – Αποδοχή ποσού από το ΥΠΕΣ ( ΣΑΕ 055) για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 47/2016 – Εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «Αγροτική Οδοποιία στην Τ.Κ. Πύργων Δήμου Εορδαίας» με αριθμ. μελέτης 1/2015

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 48/2016 – Εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «Αγροτική Οδοποιία στην Τ.Κ. Μηλοχωρίου Δήμου Εορδαίας» με αριθμό μελέτης 2/2015

[…]
Accessibility
Κλείσιμο