Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 77/2016 – Εγκρίθηκε το πρωτόκολλο Προσωρινής παραλαβής για το έργο «Ανάπλαση Τ.Κ. Περδίκκα» με αριθμό μελέτης 9/2012

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 76/2016 – Εγκρίθηκε το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – Διαμόρφωση (βελτίωση) Αγροτικής Οδοποιίας (από πρόποδες Βερμίου έως τη θέση Κλειδί)»

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 75/2016 – Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων α) Επισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος οδικού δικτύου της πόλης Πτολεμαΐδας και β) Συντήρηση 1ου Γυμνασίου Πτολεμαΐδας

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 74/2016 – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – Διαμόρφωση ( βελτίωση ) Αγροτικής οδοποιίας ( από Γήπεδο ΤΔ Αγίου Χριστοφόρου έως το δρόμο του Μακεδονικού τάφου Σπηλιάς ) .

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 73/2016 – Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων α) Ανάπλαση οδού Νοσοκομείου και β) Ηλεκτροφωτισμός Δρόμων Πτολεμαΐδας

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 72/2016 – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου « Εγκατάσταση Συστήματος Θέρμανσης στο Παλιό Δημοτικό Σχολείο Ασβεστόπετρας.»

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 71/2016 – Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Α Τριμήνου 2016

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 70/2016 – Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 ύστερα από την υπ΄ αρίθμ. 13288/68008/851/4-2-16 έγκριση του προϋπολογισμού του κληροδοτήματος του Δημ. Γ. Τσίρου, οικονομικού έτους 2016

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 69/2016 – Αποφασίσθηκε η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2016

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 68/2016 – Ανακατανομή πιστώσεων από τους ΚΑΠ των Δήμων για την κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων ( πρώην ΣΑΤΑ ) ετών 2014-2015

[…]
Accessibility
Κλείσιμο