Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

September 21, 2016

Αρ. Απόφασης 137/2016 – Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου – Ψήφιση οδοιπορικών εξόδων.

[…]
September 21, 2016

Αρ. Απόφασης 136/2016 – Αντικατάσταση μέλους της επιτροπής καταγραφής , παρακολούθησης και διαχείρισης ακίνητης περιουσίας των ΟΤΑ

[…]
September 21, 2016

Αρ. Απόφασης 135/2016 – Αποφασίσθηκε η συνδιοργάνωση «Μουσικοθεατρικής Παράστασης για τα παιδιά με αναπηρία»

[…]
September 21, 2016

Αρ. Απόφασης 134/2016 – Ο Δήμος Εορδαίας αποφάσισε την συνδιοργάνωση της εκδήλωσης « 8η Εμπορική Έκθεση Δυτικής Μακεδονίας 2016» με τον Εμπορικό Σύλλογο Πτολεμαΐδας

[…]
September 21, 2016

Αρ. Απόφασης 133/2016 – Ανανέωση της μείωσης μισθωμάτων περιπτέρων

[…]
September 21, 2016

Αρ. Απόφασης 132/2016 – Έγκριση διενέργειας προμήθειας «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 »

[…]
September 21, 2016

Αρ. Απόφασης 131/2016 – Έγκριση διενέργειας προμήθειας έτοιμου φαγητού για τη σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Πτολεμαΐδας Δήμου Εορδαίας

[…]
September 21, 2016

Αρ. Απόφασης 130/2016 – Έγκριση διενέργειας προμήθειας απαιτούμενων αναλωσίμων ειδών γραφικής για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των ΝΠΔΔ

[…]
September 21, 2016

Αρ. Απόφασης 129/2016 – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της προμήθειας “ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ”

[…]
September 21, 2016

Αρ. Απόφασης 128/2016- Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου Σύνδεση νέου αγωγού αποχέτευσης Φ1200 στον Υφιστάμενο αγωγό Φ 600 στην Τ.Κ. Εμπορίου .

[…]
Accessibility
Κλείσιμο