Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

September 26, 2016

Αρ. Απόφασης 134/2016 – Έγκριση και ψήφιση πίστωσης από τον Κ.Α 00.6494.0000 συνολικού ποσού 3.465,00 ευρώ και ανάθεση επιδόσεων αγωγών του Δήμου Εορδαίας σε Δικαστικούς Επιμελητές.

[…]
September 26, 2016

Αρ. Απόφασης 133/2016 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση των δημοτικών χώρων, με δικαίωμα χρήσης πέντε (5) ημερών από 17/9 μέχρι και 21/9/2016 για την έκθεση εμπορευμάτων-καντινών- κ.λ.π. και δημοπρασία εκμίσθωσης του χώρου του Λουνα- Παρκ κατά την τέλεση της εμποροπανήγυρης έτους 2016 στην Πτολεμαΐδα.

[…]
September 26, 2016

Αρ. Απόφασης 132/2016 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση των δημοτικών χώρων, με δικαίωμα χρήσης τεσσάρων(4) ημερών από 3-8-2016 μέχρι και 6-8-2016, για την έκθεση εμπορευμάτων-καντινών-λούνα παρκ κ.λ.π. κατά την τέλεση της εμποροπανήγυρης έτους 2016, της τοπικής εορτής Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στην Τ.Κ. ΄Αρδασσας.

[…]
September 26, 2016

Αρ. Απόφασης 131/2016 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση των δημοτικών χώρων, με δικαίωμα χρήσης τεσσάρων(4) ημερών από 27-8-2016 μέχρι και 30-8-2016, για την έκθεση εμπορευμάτων-καντινών- κ.λ.π. κατά την τέλεση της εμποροπανήγυρης έτους 2016, της τοπικής εορτής Αγίου Ιωάννη στην Πτολεμαϊδα

[…]
September 26, 2016

Αρ. Απόφασης 130/2016 – Εκτέλεση προϋπολογισμού Β΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2016.

[…]
September 26, 2016

Αρ. Απόφασης 129/2016 – Προέλεγχος Απολογισμού – Ισολογισμού με τα αποτελέσματα χρήσεως οικ.έτους 2015 Δήμου Εορδαίας και σύνταξη σχετικής έκθεσης.

[…]
September 26, 2016

Αρ. Απόφασης 128/2016 – Λήψη απόφασης σχετικής με την επιστολή της κας Παλκοπούλου Βασιλικής για μείωση των οφειλομένων του διαμερίσματος του 3ου ορόφου της οικοδομής επί της οδού Ολύμπου αρ.30 στην Θεσσαλονίκη, ιδιοκτησίας του Κληροδοτήματος Δημητρίου Γ. Τσίρου.

[…]
September 26, 2016

Αρ. Απόφασης 127/2016 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Εορδαίας για παράσταση σε δίκη .

[…]
September 26, 2016

Αρ. Απόφασης 126/2016- Ανάθεση εργασιών για την Επανα-Πιστοποίηση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών του Δήμου κατά ΕΝ ISO 9001:2008, στην Εταιρεία EN TE CERT- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.

[…]
September 26, 2016

Αρ. Απόφασης 125/2016 – Ανάθεση εργασιών στην εταιρεία EMETRIS A.E. για την τεχνική-συμβουλευτική υποστήριξη του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο