Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

December 12, 2016

Αρ. Απόφασης 318/2016 – Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων

[…]
December 12, 2016

Αρ. Απόφασης 316/2016 – Έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου στο Δήμου Εορδαίας

[…]
December 12, 2016

Αρ. Απόφασης 315/2016 – Καθορισμός τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2017

[…]
December 12, 2016

Αρ. Απόφασης 313/2016 – Έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας για την επιλογή της ΔΕΗ για την εκδήλωση εορτασμού των 60 χρόνων από την εξόρυξη του στη Λευκόβρυση Κοζάνης.

[…]
December 12, 2016

Αρ. Απόφασης 310/2016 – Συμμετοχή του Δήμου Εορδαίας στο ετήσιο συνέδριο της ΚΕΔΕ που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη στις 1 έως 3 Δεκεμβρίου 2016.

[…]
December 12, 2016

Αρ. Απόφασης 307/2016 – Έγκριση της υπ’αριθ. 17/2016 απόφασης της Δημοτικής επιτροπής παιδείας σχετικά με την παραχώρηση του 1ου Δημ. Σχολείου στο Δήμο για την πραγματοποίηση Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων

[…]
November 24, 2016

Αρ. Απόφασης 186/2016 – Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την προμήθεια « «Αναλωσίμων ειδών, γραφικής ύλης, για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του»

[…]
November 24, 2016

Αρ. Απόφασης 185/2016 – Επανακατάρτιση των όρων διακήρυξης για την εκπλήρωση των σκοπών του κληροδοτήματος Δημ. Γ. Τσίρου

[…]
November 24, 2016

Αρ. Απόφασης 184/2016 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου για παράσταση ενώπιον του Γ΄Ακυρωτικού Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.

[…]
November 24, 2016

Αρ. Απόφασης 183/2016 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου για παράσταση ενώπιον του Γ΄Ακυρωτικού Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο