Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

December 13, 2016

Αρ. Απόφασης 173/2016 – Εγκριση της τεχνικής περιγραφής του έργου: «Αναβάθμιση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ.Φουφα » , προϋπολογισμού 5.857,44 ευρώ , αρ μελ 8/2013, ψήφιση της σχετικής πίστωσης ,ορισμός αναδόχου.

[…]
December 13, 2016

Αρ. Απόφασης 170/2016 – Καθορισμός τρόπου διεξαγωγής των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων έτους 2016-2017 , σε συνεργασία με τους Συλλόγους του Δήμου Εορδαίας.

[…]
December 13, 2016

Αρ. Απόφασης 169/2016 – Έγκριση της δαπάνης ανάθεσης επιδόσεων δικαστικών αγωγών σε Δικαστικούς Επιμελητές, ποσού 266,20 ευρώ με το Φ.Π.Α, από τον Κ.Α 00.6739.0005 του προϋπολογισμού του Κληροδοτήματος Δημητρίου Γ. Τσίρου οικ. έτους 2016,ορισμός αναδόχων και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

[…]
December 12, 2016

Αρ. Απόφασης 328/2016 – Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου εκτός έδρας.

[…]
December 12, 2016

Αρ. Απόφασης 327/2016 – Ψήφιση πίστωσης ύστερα από τροποποίηση πρ/σμού για επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν.

[…]
December 12, 2016

Αρ. Απόφασης 326/2016 – Τροποποίηση της 297/2016 ΑΔΣ σχετικά με την εκμίσθωση κοινόχρηστης έκτασης της ΤΚ Ερμακιάς.

[…]
December 12, 2016

Αρ. Απόφασης 325/2016 – Συναίνεση ή μη του Δημ. Συμβ. Για ξεκίνημα διαδικασιών για χορήγηση άδειας διενέργειας ερευνητικών εργασιών ύπαρξης Μαρμάρου ΣΤΗ ΘΈΣΗ Μαγούλα Τ.Κ. Ερμακιάς του Δήμου Εορδαίας.

[…]
December 12, 2016

Αρ. Απόφασης 324/2016 – Έγινε αποδεκτό το αίτημα του Ηλία Κουλουβέτσιου μισθωτή αναψυκτηρίου παλαιού πάρκου για κατασκευή ξύλινης πέργκολας.

[…]
December 12, 2016

Αρ. Απόφασης 321/2016 – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για το έργο « Ανάπλαση τμημάτων των οδών Δημοκρατίας Βασιλεως Κων/νου και Κ Φούφα »

[…]
December 12, 2016

Αρ. Απόφασης 319/2016 – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για το έργο Συντήρηση 7ου δημοτικού Σχολείου Δήμου Εορδαίας.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο