Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

January 16, 2017

Αρ. Απόφασης 330/2016 – Εγκρίθηκε ο 1ος Συγκριτικός πίνακας της μελέτης Εκπόνησης οριστικής μελέτης Αξιοποίησης του Σπηλαίου ΤΔ Ερμακιάς

[…]
January 16, 2017

Αρ. Απόφασης 329/2016 – Εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ του έργου Κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου Δ.Δ Ανατολικού Δ . Βερμίου.

[…]
January 16, 2017

Αρ. Απόφασης 314/2016 – Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος έτους 2017

[…]
January 16, 2017

Αρ. Απόφασης 309/2016 – Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου Ανακατασκευή πολιτιστικού κέντρου ΤΔ Καρυοχωρίου τ. Δήμου Αγίας Παρασκευής.

[…]
January 16, 2017

Αρ. Απόφασης 305/2016 – Αποδοχή ποσού 50.000 € και εξειδίκευση από πιστώσεις ΣΑΕ 055 για πρόληψη αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες.

[…]
January 16, 2017

Αρ. Απόφασης 285/2016- Έγκριση παραλαβής μελετών που εκπόνησε η ΑΝΔΕΠ

[…]
December 13, 2016

Αρ. Απόφασης 187/2016 – Εισηγητική έκθεση για τον καθορισμό τελών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2017

[…]
December 13, 2016

Αρ. Απόφασης 178/2016 – Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για την αντιμετώπιση των κοινόχρηστων δαπανών, των διαμερισμάτων Α2 & Ε2 του Κληροδοτήματος Δημητρίου Γ. Τσίρου επί της οδού Ολύμπου 30, από τον Κ.Α 00.6739.0010 του προϋπολογισμού του, οικ. έτους 2016.

[…]
December 13, 2016

Αρ. Απόφασης 175/2016 – Εγκριση της τεχνικής περιγραφής του έργου: «Συντήρηση σιντριβανιού Τ.Κ.Καρυοχωρίου » , προϋπολογισμού 2.793,93 ευρώ , αρ μελ 22/2016, ψήφιση της σχετικής πίστωσης ,ορισμός αναδόχου.

[…]
December 13, 2016

Αρ. Απόφασης 174/2016 – Εγκριση της τεχνικής περιγραφής του έργου: «Συντήρηση Νηπιαγωγείου Μηλοχωρίου » , προϋπολογισμού 5.962,72 ευρώ , αρ μελ 19/2016, ψήφιση της σχετικής πίστωσης ,ορισμός αναδόχου.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο