Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

March 6, 2017

Αρ. Απόφασης 28/2017 – Αποφασίσθηκε η παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΡΜΑΚΙΑΣ» με αριθμό μελέτης 21/2013.

[…]
March 6, 2017

Αρ. Απόφασης 27/2017 – Αποφασίσθηκε η παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο «Συντήρηση πεζοδρομίων Δήμου Εορδαίας» με αριθμό μελέτης 6/2016.

[…]
March 6, 2017

Αρ. Απόφασης 26/2017 – Αποφασίσθηκε η παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο «Συντήρηση 1ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας» με αριθμό μελέτης 7/2015.

[…]
March 6, 2017

Αρ. Απόφασης 25/2017 – Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2017

[…]
March 6, 2017

Αρ. Απόφασης 24/2017 – Έγκριση της υπ’αριθ. 12/2017 ΑΔΣ της ΔΕΤΗΠ σχετικά με την μείωση τιμολογίου στον 3ο λογαριασμό Τηλεθέρμανσης

[…]
March 6, 2017

Αρ. Απόφασης 23/2017 – Θετική Γνωμοδότηση σχετικά με την υποβολή αιτήματος για τον αναδασμό αγροκτήματος Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας.

[…]
March 6, 2017

Αρ. Απόφασης 19/2017 – Έγκριση της υπ’αριθ. 12/2016 Απόφασης ΤΚ Ασβεστόπετρας περί ακύρωσης των συμβάσεων εκμίσθωσης αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Ασβεστόπετρας.

[…]
March 6, 2017

Αρ. Απόφασης 30/2017 – Εγκριση και ψήφιση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ έτους 2017 για την αντιμετώπιση δαπανών συντηρήσεων δημοτικών χώρων & εγκαταστάσεων του Δήμου Εορδαίας ( ΣΑΤΑ 2016) , καθώς και για την αντιμετώπιση της δαπάνης προμήθειας ελαιολιπαντικων για τις ανάγκες των οχημάτων του Δήμου Εορδαίας η σύμβαση των οποίων δεν ολοκληρώθηκε εντός του οικονομικού έτους 2016.

[…]
March 6, 2017

Αρ. Απόφασης 27/2017 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Εργασίες αποκατάστασης φθορών στο 4ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας» , αριθμ μελ.8/2016 προϋπολογισμού 54.237,24 ευρώ ΣΑΕΠ 541 , συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

[…]
March 6, 2017

Αρ. Απόφασης 16/2017 – Εγκριση και διάθεση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για τα υπό δημοπράτηση έργα του Δήμου Εορδαίας.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο