Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

January 17, 2017

Αρ. Απόφασης 188/2016 – Λήψη απόφασης σχετικά με την άσκηση ή μη μηνυτήριας αναφοράς κατά παντός υπευθύνου για το αδίκημα της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου. Ανάθεση επιδόσεων από δικαστικούς επιμελητές.

[…]
January 17, 2017

Αρ. Απόφασης 172/2016 – Εγκριση της τεχνικής περιγραφής των εργασιών: «Επισκευή τεχνικού στην Τ.Κ. Βλαστης» , προϋπολογισμού 5.512,17 ευρώ , ψήφιση της σχετικής πίστωσης .

[…]
January 16, 2017

Αρ. Απόφασης 363/2016 – Λήψη απόφασης για υπογραφή επισυναπτόμενης σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού ( escrow account ) στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του πράσινου ταμείου .

[…]
January 16, 2017

Αρ. Απόφασης 362/2016 – Εγκριση της υπ’αριθ. 92/2016 ΑΔΣ του ΚΟΙΠΠΑΠ σχετικά με τροποποίηση πρ/σμού οικ. Έτους 2016

[…]
January 16, 2017

Αρ. Απόφασης 361/2016 – Έγκριση της υπ’αριθ. 91/2016 ΑΔΣ του ΚΟΙΠΠΑΠ σχετικά με την κατάρτιση του πρ/σμού και του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης οικονομικού έτους 2017

[…]
January 16, 2017

Αρ. Απόφασης 358/2016 – Μεταφορά χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων από το χώρο του 1ου Δημοτικού σχολείου Πτολεμαϊδας στο χώρο του κλειτσού γυμναστηρίου των ΔΑΚ

[…]
January 16, 2017

Αρ. Απόφασης 357/2016 – Έγκριση της υπ.αριθμ. 18/2016 απόφασης ΔΕΠ σχετικά με «Αίτημα διαφόρων Αθλητικών και Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου μας για παραχωρήσεις Γυμναστηρίων σχολικών μονάδων

[…]
January 16, 2017

Αρ. Απόφασης 356/2016 – Έγκριση της υπ.αριθμ. 19/2016 Απόφασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας σχετικά με «Αίτημα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών για παραχώρηση του 3ου Γυμνασίου Πτολεμαΐδας»

[…]
January 16, 2017

Αρ. Απόφασης 355/2016 – Εγκρίθηκε το 3ο πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης Κυκλοφοριακής Μελέτης

[…]
January 16, 2017

Αρ. Απόφασης 354/2016 – Έγκριση της υπ.αριθμ. 20/2016 απόφασης ΔΕΠ σχετικά με «Αίτημα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 5ου Δημοτικού Σχολείου για παραχώρηση αιθουσών διδασκαλίας για την πραγματοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων

[…]
Accessibility
Κλείσιμο