Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

April 24, 2017

Αρ. Απόφασης 72/2017 – Ορισμός αναπληρωματικού μέλους για την ανασυγκρότηση τριμελούς επιτροπής χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς λαϊκών αγορών

[…]
April 24, 2017

Αρ. Απόφασης 71/2017 – Τοποθέτηση Δημοτικού Συμβουλίου για την πώληση των μονάδων της ΔΕΗ

[…]
April 24, 2017

Αρ. Απόφασης 70/2017 – Συμμετοχή Δημοτικών Συμβούλων στο θεματικό συνέδριο της ΚΕΔΕ στις 6-7 Απριλίου 2017 που θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο Κρήτης – έγκριση και ψήφιση δαπάνης οδοιπορικών εξόδων.

[…]
April 24, 2017

Αρ. Απόφασης 69/2017 – Παράταση μίσθωσης ακινήτου για στέγαση υπηρεσιών ΚΕΠ Πτολεμαΐδας.

[…]
April 24, 2017

Αρ. Απόφασης 68/2017 – Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου μας για την επιτροπή καταγραφής της περιουσίας του ΝΠ με την επωνυμία Σχολή Δημοτικής Αστυνομίας Πτολεμαΐδας.

[…]
April 24, 2017

Αρ. Απόφασης 40/2017 – Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για την πράξη Κέντρο Κοινότητας Δήμου Εορδαίας

[…]
April 24, 2017

Αρ. Απόφασης 53/2017 – Ορισμός διατακτη για την υπογραφή των Προτάσεων – Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης

[…]
April 24, 2017

Αρ. Απόφασης 52/2017 – Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ έτους 2017

[…]
April 24, 2017

Αρ. Απόφασης 50/2017 – Κατάρτιση όρων φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Ν.2 καταστήματος εμβαδού 26,25 τμ που βρίσκεται στον ΟΕΚ ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ I.

[…]
April 24, 2017

Αρ. Απόφασης 49/2017 – Κατάρτιση όρων φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Ν.1 καταστήματος εμβαδού 26,25 τμ που βρίσκεται στον ΟΕΚ ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ I.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο