Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

September 29, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 153/2017 – Έγκριση ή μη του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την: «Προμήθεια ετοίμου φαγητού για την σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας , για το σχολικό έτος 2017-2018».

[…]
September 29, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 142/2017 – Εγκριση της τεχνικής περιγραφής και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο: «Ασφαλτόστρωση αύλειου χώρου Δημοτικού Σχολείου Ασβεστόπετρας», αρ μελ 11/2016, προϋπολογισμού 13.800,00, συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού.

[…]
September 29, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 282/2017 – Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δημάρχου – Ψήφιση οδοιπορικών εξόδων

[…]
September 29, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 281/2017 – Έγκριση δαπάνης για συνδιοργάνωση εκδήλωσης με τον πανελλήνιο σύλλογο προσαρμοσμένων δραστηριοτήτων ΑΛΜΑ « Ταιριάζουμε στην Πτολεμαΐδα»

[…]
September 29, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 280/2017 – Εκμίσθωση κοινόχρηστου χώρου για εγκατάσταση και λειτουργία μηχανοκίνητων – ηλεκτροκίνητων παιγνίων.

[…]
September 29, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 279/2017 – Ανανέωση της μείωσης μισθωμάτων περιπτέρου

[…]
September 29, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 278/2017 – Εκμίσθωση αγροτεμαχίων ΤΚ Ερμακιάς

[…]
September 29, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 277/2017 – Έγκριση της υπ’αριθ. 34/2017 ΑΔΣ της Σχολικής Επιτροπής Α/θμίας εκπαίδευσης σχετικά με την καταστροφή άχρηστου υλικού στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας

[…]
September 29, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 276/2017 – Έγκριση της υπ’αριθ. 45/2017 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΚΟΙΠΠΑΠ που αφορά τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού Έτους 2017.

[…]
September 29, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 273/2017 – Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού Έτους 2017

[…]
Accessibility
Κλείσιμο