Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

April 25, 2017

Αρ. Απόφασης 94/2017 – Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης που αφορά την χορήγηση μειωμένου τιμολογίου ανταποδοτικών τελών κατά 30% σε πολύτεκνους και ΑΜΕΑ – Τροποποίηση πρ/σμού και ψήφιση συμπληρωματικής πίστωσης για την επιστροφή ποσού σε δικαιούχους.

[…]
April 25, 2017

Αρ. Απόφασης 93/2017 – Τρόπος εκτέλεσης του έργου «Επέκταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης ΤΚ Κομνηνών ΔΕ Βερμίου» Δήμου Εορδαίας και ψήφιση σχετικής πίστωσης.

[…]
April 25, 2017

Αρ. Απόφασης 92/2017 – Αποφασίσθηκε η παράταση της μείωσης μισθωμάτων καταστημάτων που βρίσκονται στο Εμπορικό Πολύκεντρο.

[…]
April 25, 2017

Αρ. Απόφασης 91/2017 – Καθορισμός αρδευτικής περιόδου & Σύσταση θέσεων υδρονομέων διανομής νερού έτους 2017

[…]
April 25, 2017

Αρ. Απόφασης 90/2017 – Ορισμός διατάκτη , για την υπογραφή των προτάσεων – Αποφάσεων Ανάληψης υποχρέωσης

[…]
April 25, 2017

Αρ. Απόφασης 89/2017 – Αποφασίσθηκε η προμήθεια βιβλίου «ΟΙ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ ΤΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 1930-1964».

[…]
April 25, 2017

Αρ. Απόφασης 88/2017 – Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Εορδαίας, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ΤΟΕΒ Μεσοβούνου για την υλοποίηση του έργου Διαμόρφωση Χώρου Γεφυροπλάστιγγας Μεσοβούνου .

[…]
April 25, 2017

Αρ. Απόφασης 87/2016 – Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για το έργο «Ανακατασκευή – Συντήρηση Δρόμων του Δήμου Εορδαίας»

[…]
April 25, 2017

Αρ. Απόφασης 86/2017 – Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «Βελτίωση χώρου υποδοχής εκτάκτων αναγκών (Περιοχή Αγροκηπίου)»

[…]
April 24, 2017

Αρ. Απόφασης 85/2017 – Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Έργων: Α. «Δίκτυο Διασύνδεσης ταμιευτήρα φράγματος με το υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο Μηλοχωρίου» με αριθμό μελέτης 22/2013 Β. «Ανάπλαση εισόδου Τ.Δ. Φούφα από τα κοιμητήρια έως την κεντρική πλατεία» με αριθμό μελέτης 25/2011 Γ. «Εργασίες συντήρησης στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας» με αριθμό μελέτης 2/2016.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο