Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

July 10, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 100/2018 – Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α/θμίας εκπαίδευσης οικονομικού Έτους 2017.

[…]
July 10, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 99/2018 – Έγκριση απολογισμού Σχολικής επιτροπής Β/θμίας εκπαίδευσης οικονομικού Έτους 2017.

[…]
July 10, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 98/2018 – Δωρεάν παραχώρηση καταστημάτων ΟΕΚ Πτολεμαΐδα Ι στον Αθλητικό Σύλλογοι Ερασιτεχνών Αλιέων Πτολεμαΐδας.

[…]
July 10, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 97/2018 – Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση 14ου Νηπιαγωγείου

[…]
July 10, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 96/2018 – Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν.

[…]
July 10, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 95/2018 – Έγκριση επιστροφής τελών κατά 30% σε πολύτεκνους και ΑΜΕΑ ( από 1-1-2016 έως 31-10-2016 2η παράταση )

[…]
July 10, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 94/2018 – Μείωση μισθωμάτων ακινήτων στο Εμπορικό Πολύκεντρο Πτολεμαΐδας

[…]
July 10, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 93/2018 – Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών

[…]
July 10, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 92/2018 – Έγκριση συνδιοργάνωσης Διεθνούς Κολυμβητικής συνάντησης ΑΜΕΑ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Πτολεμαΐδας από 28 -29 Απριλίου 2018.

[…]
July 10, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 91/2018 – Ανάθεση εργασιών λόγω μη επάρκειας του προσωπικού του Δήμου

[…]
Accessibility
Κλείσιμο