Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

July 12, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 152/2018 – Ορισμός νέου εκπροσώπου εργαζομένων στο Δ/κό Συμβούλιο της ΔΕΤΗΠ

[…]
July 12, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 151/2018 – Κατανομή ποσού ( β κατανομή ) στις σχολικές επιτροπές του Δήμου Εορδαίας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων

[…]
July 12, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 150/2018 – Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών και εργασιών.

[…]
July 12, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 149/2018 – Έγκριση της υπ’αριθ. 30/2018 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΚΟΙΠΠΑΠ που αφορά τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού Έτους 2018.

[…]
July 12, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 148/2018 – Έγκριση της υπ’αριθ. 29/2018 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΠΑΠ με θέμα «’Έγκριση απολογισμού οικονομικού Έτους 2017»

[…]
July 12, 2018

Αρ. Απόφασης. Δ.Σ. 147/2018 – Έγκριση της υπ.αριθμ. 10/2018 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ σχετικά με «Έγκριση Ισολογισμού έτους 2017 και χρηματοοικονομικών καταστάσεων με τα Ελληνική πρότυπα ,βάσει του Ν 4308/2014».

[…]
July 12, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 146/2018 – Χορήγηση αδειών διενέργειας ψυχαγωγικών – τεχνικών παιγνίων.

[…]
July 12, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 145/2018 – Χορήγηση άδειας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου ( ΙΝΤΕΡΝΕΤ ) με 10 ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

[…]
July 12, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 144/2018 – Έγκριση της υπ’αριθ. 6/2018 Απόφαση Τοπικής Κοινότητας Μηλοχωρίου σχετικά με τον κανονισμό λειτουργίας αρδευτικού δικτύου αγροκτήματος Μηλοχωρίου .

[…]
July 12, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 143/2018 – Έγκριση της υπ’αριθ. 4/2018 Απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Αναρράχης Δήμου Εορδαίας σχετικά με «Υλοτομία Τ.Κ. Αναρράχης έτους 2018»

[…]
Accessibility
Κλείσιμο