Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

October 17, 2016

Αρ. Απόφασης 154/2016 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Εορδαίας για παράσταση σε δίκη και κατάργηση δίκης με παραίτηση από το δικόγραφο της έφεσης.

[…]
October 17, 2016

Αρ. Απόφασης 153/2016 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Εορδαίας για παράσταση σε δίκη .

[…]
October 17, 2016

Αρ. Απόφασης 152/2016 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Εορδαίας για παράσταση σε δίκη .

[…]
October 17, 2016

Αρ. Απόφασης 151/2016 – Έγκριση και ψήφιση πίστωσης 500,00 ευρώ από τον ΚΑ 00.6739.0006 του προϋπολογισμού οικ έτους 2016 του Κληροδοτήματος Δημ.Γ.Τσίρου, προς αντιμετώπιση της δαπάνης δημοσίευσης της ανακοίνωσης επιτέλεσης του σκοπού του. .

[…]
October 17, 2016

Aρ. Απόφασης- 150/2016 Έγκριση και ψήφιση πίστωσης 98,40 ευρώ από τον ΚΑ 00.8117.0002 του προϋπολογισμού οικ έτους 2016 του Κληροδοτήματος Δημ.Γ.Τσίρου, προς αντιμετώπιση της δαπάνης δημοσίευσης των Ισολογισμών των οικ ετών 2011 & 2012.

[…]
September 26, 2016

Αρ. Απόφασης 149/2016 – Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017

[…]
September 26, 2016

Αρ. Απόφασης 148/2016 – Έγκριση ή μη του πρακτικού διαγωνισμού και διενέργεια δημόσιας κλήρωσης, για την ανάδειξη μειοδότη και την οριστικοποίηση του Πίνακα μειοδοσίας (ως προς την 1η και 2η θέση), του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ».

[…]
September 26, 2016

Αρ. Απόφασης 147/2016 – Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Συντήρηση πεζοδρομιών Δήμου Εορδαίας», ορισμός αναδόχου.

[…]
September 26, 2016

Αρ. Απόφασης 146/2016 -Έγκριση και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 1.000,00 ευρώ από τον Κ.Α 00.6331.0001 του προϋπολογισμού οικ έτους 2016, για την αντιμετώπιση των δαπανών του τεχνικού ελέγχου οχημάτων μικτού βάρους έως 3Τ του Δήμου Εορδαίας.

[…]
September 26, 2016

Αρ. Απόφασης 145/2016 – Έγκριση και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 42,00 ευρώ από τον Κ.Α 00.6422.0000 του προϋπολογισμού οικ έτους 2016, για την αντιμετώπιση των οδοιπορικών εξόδων υπαλλήλου του Δήμου Εορδαίας.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο