Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

December 10, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 289/2021 – Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ΄αριθμ. 33/2021 απόφαση του Ειρηνοδικείου Εορδαίας, εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Εορδαίας.

[…]
December 10, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 288/2021 – Λήψη απόφασης περί καθορισμού του ετήσιου τέλους για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης περιπτέρων από τους δικαιούχους που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες του αρ 76 του ν 4257/2014 (ΑμΕΑ, πολύτεκνους & πολεμιστές Κύπρου).

[…]
December 9, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 287/2021 – Λήψη απόφασης παράτασης προσφορών για το διαγωνισμό του έργου “Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων νέου Κομάνου”.

[…]
December 9, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 286/2021 – Εξειδίκευση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021, προς αντιμετώπιση δαπανών εκδηλώσεων του Δήμου Εορδαίας.

[…]
December 9, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 285/2021 – Εξειδίκευση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021, προς αντιμετώπιση δαπανών εκδηλώσεων του Δήμου Εορδαίας.

[…]
December 9, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 284/2021 – Εξειδίκευση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021, προς αντιμετώπιση δαπανών εκδηλώσεων του Δήμου Εορδαίας

[…]
December 9, 2021

Αρ.Απόφασης Ο.Ε. 283/2021 – Έγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2021-2020”.

[…]
December 9, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 282/2021 – Έγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού επαναληπτικού διεθνούς διαγωνισμού, για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ”.

[…]
December 9, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 281/2021 – Έγκριση ή μη της ανάθεσης υπηρεσιών αποχιονισμού του Δήμου Εορδαίας λόγω της επάρκειας του προσωπικού.

[…]
December 9, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 280/2021 – Διαγραφή οφειλής.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο