Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

July 18, 2016

Αρ. Απόφασης 51/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης ύψους 20.000,00 ευρώ από ΚΑ 20.6323.0000 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την αντιμετώπιση της δαπάνης των τελών κυκλοφορίας & χρήσης οχημάτων και Μ.Ε. του Δήμου Εορδαίας

[…]
July 18, 2016

Αρ. Απόφασης 46/2016 – Εγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 50.000,00 € από Κ.Α του προϋπολογισμού οικ έτους 2016 για την αντιμετώπιση δαπανών για αμοιβές και έξοδα προσωπικού έτους 2015

[…]
July 18, 2016

Αρ. Απόφασης 47/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης 500,00 ευρώ , από τον ΚΑ 00.6495.0000 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την αντιμετώπιση των δαπανών εγγραφής στο Κτηματολογικό Γραφείο & στο Υποθηκοφυλακείο Πτολεμαΐδας, των αναγκαστικά αλλοτριωθέντων αγροτεμαχίων για την κατασκευή της νέας οδού Ν. Οικισμού Κομάνου Δήμου Εορδαίας

[…]
July 18, 2016

Αρ. Απόφασης 48/2016 – Εγκριση και ψήφιση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την αντιμετώπιση γενικών δαπανών

[…]
July 18, 2016

Αρ. Απόφασης 49/2016 – Εγκριση και ψήφιση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την αντιμετώπιση των οδοιπορικών δαπανών υπαλλήλων

[…]
July 18, 2016

Αρ. Απόφασης 50/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης ύψους 900,00 από ΚΑ 00.6453.0010 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την ετήσια συνδρομή στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας

[…]
July 18, 2016

Αρ. Απόφασης 45/2016 – Εγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 781,76 € από τον Κ.Α. 00.8115.0000 του προϋπολογισμού οικ έτους 2016 για την αντιμετώπιση των οδοιπορικών εξόδων αιρετών έτους 2015

[…]
July 18, 2016

Αρ. Απόφασης 44/2016 – Εγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 189,32 € από Κ.Α. του προϋπολογισμού οικ έτους 2016 για την αντιμετώπιση των οδοιπορικών εξόδων των υπαλλήλων, σε εκτέλεση υπηρεσίας του έτους 2015

[…]
July 18, 2016

Αρ. Απόφασης 43/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης 73.899,18 ευρώ (Ε.Α.Π) , από τον ΚΑ 15.7321.0031 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την αντιμετώπιση των δαπανών του έργου «Ανακατασκευή πολιτιστικού κέντρου του Τ.Δ Καρυοχωρίου Δήμου Αγ. Παρασκευής»

[…]
July 18, 2016

Αρ. Απόφασης 42/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης ποσού 57.740,79 ευρώ (Ε.Α.Π), από τον ΚΑ 00.6737.0000 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την αντιμετώπιση των δαπανών της υπ’ αρ. 48/2009 προγραμματικής σύμβασης της μελέτης με τίτλο :>

[…]
Accessibility
Κλείσιμο