Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

September 25, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 60/2020 – Εξειδίκευση πιστώσεων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

[…]
September 25, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 59/2020 – Εξειδίκευση πιστώσεων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 στο πλαίσιο εθελοντικού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων

[…]
September 25, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 58/2020 – Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: «Βελτίωση-Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων επί των οδών Γράμμου Ο.Τ. 296, Χαλδείας & Δήμητρας και Αργυρουπόλεως», αριθμ. μελ. 24/2017.

[…]
September 25, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 57/2020 – Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής παραλαβής για το έργο: « Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Πύργων του Δήμου Εορδαίας», αρ. μελ. 30/2017.

[…]
September 25, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 56/2020 – Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου Αναρράχης της ΔΕ Μουρικίου», Αναδόχου Κ. Νταγκουμάς &ΣΙΑ Ε.Ε.

[…]
September 25, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 55/2020 – Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση χώρου για την κατασκευή WC ΑΜΕΑ στο 2ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας»

[…]
September 25, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 54/2020 – Λήψη απόφασης τρόπου εκτέλεσης διαφόρων έργων.

[…]
September 25, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 53/2020 – Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού ( έλεγχου δικαιολογητικών ) της Επιτροπής διενέργειας της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου: «Συντήρηση στέγης 5ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαϊδας», προϋπολογισμού 42.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση ΣΑΕΠ 541, μελέτης 5/2019. Ορισμός αναδόχου.

[…]
September 25, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 52/2020 – Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού ( έλεγχου δικαιολογητικών ) της Επιτροπής διενέργειας της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου: «Ασφαλτόστρωση αυλειου χώρου του 5ου & 7ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαϊδας» προϋπολογισμού 30.250,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση ΣΑΕΠ 541, μελέτης 15/2018. Ορισμός αναδόχου.

[…]
September 25, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 51/2020 – Έγκριση της υπ’αριθμ 2/2020 ΑΔΣ, του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΚΟΙΠΠΑΠ, με θεμα: « Υποχρεωτική αναμόρφωση Π/Υ οικονομικού έτους 2020».

[…]
Accessibility
Κλείσιμο