Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

February 21, 2017

Αρ. Απόφασης 3/2017 – Έγκριση και επαναψήφιση πιστώσεων για την αντιμετώπιση των δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών, από ΚΑ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016

[…]
February 21, 2017

Αρ. Απόφασης 2/2017 – Σύσταση υπολόγων παγίας προκαταβολής οικονομικού έτους 2016 και ορισμός υπολόγων.

[…]
February 21, 2017

Αρ. Απόφασης 1/2017 – Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017

[…]
February 8, 2017

Αρ. Απόφασης 213/2016 – Έγκριση ανατροπών αναλήψεων υποχρεώσεων – δεσμεύσεων πιστώσεων , για τις οποίες η δαπάνη έχει ματαιωθεί για οποιαδήποτε λόγο ή η ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει εκτελεστεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικ έτος 2016 για το Κληροδότημα Δημ.Γ.Τσίρου.

[…]
February 8, 2017

Αρ. Απόφασης 212/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης ποσού ύψους 100,00 ευρώ από τον ΚΑ 00.6739.0006 του προϋπολογισμού οικ έτους 2016 του Κληροδοτήματος Δημ Γ.Τσίρου, για την αντιμετώπιση των εξόδων δημοσίευσης της ανακοίνωσης προς επιτέλεση σκοπού του.

[…]
February 8, 2017

Αρ. Απόφασης 206/2016 – Έγκριση ανατροπών αναλήψεων υποχρεώσεων – δεσμεύσεων πιστώσεων , για τις οποίες η δαπάνη έχει ματαιωθεί για οποιαδήποτε λόγο ή η ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει εκτελεστεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικ έτος 2016.

[…]
January 17, 2017

Αρ. Απόφασης 211/2016 – Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016

[…]
January 17, 2017

Αρ. Απόφασης 210/2016 – Παράταση χρόνου εκτέλεσης έργου “Ασφαλτόστρωση κεντρικού διαδρόμου κοιμητηριών Τ.Κ.Περδίκκα” , αρ μελ 23/2016.

[…]
January 17, 2017

Αρ. Απόφασης 209/2016 – Παράταση χρόνου εκτέλεσης έργου “Συντήρηση νηπιαγωγείου Μηλοχωρίου”, αρ. μελέτης 19/2016.

[…]
January 17, 2017

Αρ. Απόφασης 208/2016 – Παράταση χρόνου εκτέλεσης του έργου “Αναβάθμιση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης Δημοτικού Σχολείου Φούφα “, αρ. μελέτης 8/2013.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο