Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

June 1, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 46/2021 – Διαγραφή οφειλής και επανεγγραφής σε άλλο οφειλέτη, κατ’ εφαρμογή της παρ.1δ του άρθρου 174 του Ν.3463/06

[…]
June 1, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 45/2021- Διαγραφή οφειλών σε ΧΚ 1604/2020 και ΧΚ 1628/2021

[…]
June 1, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 44/2021 – Έγκριση ή μη της 1/2021 ΑΔΣ του ΚΟΙΠΠΑΠ Ν.Π.Δ.Δ. « 1η Υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ έτους 2021»

[…]
June 1, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 43/2021 – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Ολοκλήρωση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Μεσοβουνου Δήμου Εορδαίας».

[…]
June 1, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 42/2021 – Συγκρότηση Επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: « Ανακατασκευή στέγης στο γυμναστήριο και τοποθέτηση προστατευτικών τεντών στο 1ο Γυμνάσιο Πτολεμαίδας»

[…]
June 1, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 41/2021 – Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: « Συντήρηση στέγης 5ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας».

[…]
June 1, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 40/2021 – Αποδοχή όρων της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο: « Προμήθεια δύο συστημάτων βυθιζόμενων κάδων διαβαθμισμένης συμπίεσης και δύο βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων με κάδους συμβατούς με κοινά απορριμματοφόρα των ΟΤΑ για την αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων Δήμου Εορδαίας».

[…]
June 1, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 39/2021 – Αποδοχή απόφασης Ο.Ε. Π.Δ.Μ. ,περί έγκρισης ένταξης νέων έργων του Δήμου Εορδαίας στο 4ο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ( ΕΑΠ) Δυτ. Μακεδονίας.

[…]
June 1, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 38/2021 – Αποδοχή της με αρ 201/.6/2020 απόφασης του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου : Ένταξη προτάσεων στον άξονα προτεραιότητας 2 « Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (ΣΦΗΟ)», του χρηματοδοτικού προγράμματος « Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2020», με την οποία εντάχτηκε ο Δημος Εορδαίας ως προσωρινός δικαιούχος με το ποσό των 49.600,00 ευρώ.

[…]
June 1, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 37/2021 – α) Αποδοχή της πράξης ένταξης του Δήμου Εορδαίας στο πρόγραμμα « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Χ και της 1ης , 2ης,3ης και 4ης : «Κατασκευή, επισκευή, συντήρησης και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς Πτολεμαΐδας» με τίτλο πράξης: «Κατασκευή και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων

[…]
Accessibility
Κλείσιμο