Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

June 9, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 128/2021 – Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο: « Βελτίωση – ανακατασκευή παιδικών χαρών Δήμου Εορδαίας (Β’ΦΑΣΗ)», αριθμ μελ.8/2020, προϋπολογισμού 1.560.000 ευρώ, χρηματοδότηση ΕΑΠ, συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού.

[…]
June 9, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 127/2021 – Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο: «Έργα συντήρησης εσωτερικής οδοποιίας στην Κρυοβρυση », αριθμ μελ. 18/2018 , προϋπολογισμού 74.350 ευρώ, χρηματοδότηση CLLD-LEADER του ΠΑΑ, συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού.

[…]
June 9, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 126/2021 – Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο: «Συντήρηση κτιριακού συγκροτήματος 2ου Δημοτικού Πτολεμαΐδας», αριθμ μελ. 6/2019, προϋπολογισμού 701.000 ευρώ, χρηματοδότηση ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ & ΣΑΤΑ, συγκρότηση Επιτροπής

[…]
June 9, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 125/2021 – Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο: «Εργασίες ασφαλτόστρωσης αυλειου χώρου στο 3ο ΓΕΛ Πτολεμαΐδας», αριθμ μελ. 1/2021 , προϋπολογισμού 74.400 ευρώ, χρηματοδότηση ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού.

[…]
June 9, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 124/2021 – Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο: «Συντήρηση στέγης Πολιτιστικού Κέντρου Μεσοβουνου του Δήμου Εορδαίας», αριθμ μελ. 16/2020 , προϋπολογισμού 21.900 ευρώ, χρηματοδότηση ΣΑΤΑ, συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού.

[…]
June 9, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 123/2021 – Λήψη απόφασης σχετικής με την υλοτομία στην Τ.Κ Μηλοχωρίου έτους 2021.

[…]
June 9, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 122/2021 – Λήψη απόφασης σχετικής με την υλοτομία στην Τ.Κ. Αναρράχης

[…]
June 9, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 121/2021 – Έγκριση και ψήφιση πίστωσης από τον Κ.Α. του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του κληροδοτήματος Δημ. Γ. Τσίρου.

[…]
June 9, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 120/2021 – Εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωσης εκδήλωσης απότισης φόρου τιμής στην 19η Μαΐου, ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.

[…]
June 9, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 119/2021 – Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και Αντιδημάρχου- εξειδίκευση πίστωσης.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο