Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

July 21, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 158/2021 – Έγκριση ή μη Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Έργου: «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Πύργων Δήμου Εορδαίας ».

[…]
July 21, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 157/2021 – Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο: «Συντήρηση κτιριακού συγκροτήματος 1ου Γυμνασίου Πτολεμαΐδας».

[…]
July 21, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 156/2021 – Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής έργων.

[…]
July 21, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 155/2021 – Έγκριση ή μη Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Έργου: «Ανακατασκευή στέγης στο γυμναστήριο και τοποθέτηση προστατευτικών τεντών στο 1Ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας», προϋπολογισμού 29.059,62 ευρώ, αρ. μελ. 17/2016.

[…]
July 21, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 154/2021 – Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής διαπραγμάτευσης για την σύναψη σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΕΣΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ» με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση , του άρθρου 32 παρ. γ του Ν.4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης.

[…]
July 21, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 153/2021 – Εξουσιοδότηση νομικού για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα ΣΤ΄ ουσίας τριμελές) προς υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου.

[…]
July 21, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 152/2021 – Εξουσιοδότηση νομικού για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα ΣΤ΄ ουσίας τριμελές) προς υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου.

[…]
July 21, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 151/2021 – Έγκριση ή μη εξειδίκευσης πίστωσης για την αντιμετώπιση της δαπάνης φιλοξενίας των διαιτητών του Πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος τένις που θα διεξαχθει στην Πτολεμαΐδα από 12/6 έως 18/6/2021

[…]
July 21, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 150/2021 – Λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση παράτασης του μισθωτηρίου συμβολαίου του ακίνητου του κληροδοτήματος Δημητρίου Γ. Τσίρου

[…]
July 21, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 149/2021 – Λήψη απόφασης σχετικά με την «Απευθείας ανάθεση Προμήθειας Καυσίμων λόγω κατεπείγοντος, με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2γ του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, τον καθορισμό των όρων της διαπραγμάτευσης, τον ορισμό τριμελούς Επιτροπής

[…]
Accessibility
Κλείσιμο