Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

July 18, 2016

Αρ. Απόφασης 28/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης 730.813,67 ευρώ (ΕΑΠ) , από τον ΚΑ 25.7312.0091 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την αντιμετώπιση των δαπανών του έργου με τίτλο : «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και διάταξης επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Ερμακιας»

[…]
July 18, 2016

Αρ. Απόφασης 27/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης 1.048,00 ευρώ , από τον ΚΑ 15.7321.0035 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την αντιμετώπιση των δαπανών του έργου με τίτλο : «Συντήρηση γηπέδου στην Τ.Κ. Μηλοχωριου»

[…]
July 18, 2016

Αρ. Απόφασης 26/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης 23.305,74 ευρώ (ΤΠΑ) , από τον ΚΑ 15.7311.0042 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την αντιμετώπιση των δαπανών του έργου με τίτλο : «Κατασκευή γηπέδου 5χ5 στην Τ.Κ. Αγίου Χριστοφόρου »

[…]
July 18, 2016

Αρ. Απόφασης 25/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης 13.000,00 ευρώ , από τον ΚΑ 45.8122.0007 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την αντιμετώπιση των δαπανών του έργου με τίτλο : « Συντήρηση κοιμητηρίων Τ.Κ. Βλαστης »

[…]
July 18, 2016

Αρ. Απόφασης 24/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης 108.000,00 ευρώ (ΕΑΠ), από τον ΚΑ 30.7333.0063 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την αντιμετώπιση των δαπανών του έργου με τίτλο : « Επισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος του οδικού δικτύου»

[…]
July 18, 2016

Αρ. Απόφασης 23/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης 4.848,38 ευρώ (ΤΠΑ), από τον ΚΑ 30.7323.0043 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την αντιμετώπιση των δαπανών του έργου με τίτλο : « Κόμβος 25ης Μαρτίου – Ελ. Βενιζέλου»

[…]
July 18, 2016

Αρ. Απόφασης 22/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης 1.342,37 ευρώ (ΕΑΠ), από τον ΚΑ 45.7311.0020 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την αντιμετώπιση των δαπανών του έργου με τίτλο : « Κατασκευή περίφραξης νέων κοιμητηρίων Δήμου Πτολ/δας»

[…]
July 18, 2016

Αρ. Απόφασης 21/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης 175.758,79 ευρώ (ΤΠΑ), από τον ΚΑ 30.7323.0065 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την αντιμετώπιση των δαπανών του έργου με τίτλο : «Συντήρηση – διαμόρφωση αγροτικής οδοποιϊας από προποδες Βερμίου ως τη θέση κλειδί »

[…]
July 18, 2016

Αρ. Απόφασης 20/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης 200.594,41 ευρώ (ΕΣΠΑ), από τον ΚΑ 64.7341.0020 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την αντιμετώπιση των δαπανών του έργου με τίτλο : « Ανάπλαση οδών Βορείου Ηπείρου, Επιβατών και τμήματος της Ι.Χρηστίδη»

[…]
July 18, 2016

Αρ. Απόφασης 19/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης 176.090,58 ευρώ (ΕΑΠ), από τον ΚΑ 45.7311.0020 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την αντιμετώπιση των δαπανών του έργου με τίτλο : «Κατασκευή περίφραξης νέων κοιμητηρίων Δήμου Πτολ/δας»

[…]
Accessibility
Κλείσιμο