Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

July 18, 2016

Αρ. Απόφασης 48/2016 – Εγκριση και ψήφιση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την αντιμετώπιση γενικών δαπανών

[…]
July 18, 2016

Αρ. Απόφασης 49/2016 – Εγκριση και ψήφιση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την αντιμετώπιση των οδοιπορικών δαπανών υπαλλήλων

[…]
July 18, 2016

Αρ. Απόφασης 50/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης ύψους 900,00 από ΚΑ 00.6453.0010 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την ετήσια συνδρομή στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας

[…]
July 18, 2016

Αρ. Απόφασης 44/2016 – Εγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 189,32 € από Κ.Α. του προϋπολογισμού οικ έτους 2016 για την αντιμετώπιση των οδοιπορικών εξόδων των υπαλλήλων, σε εκτέλεση υπηρεσίας του έτους 2015

[…]
July 18, 2016

Αρ. Απόφασης 45/2016 – Εγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 781,76 € από τον Κ.Α. 00.8115.0000 του προϋπολογισμού οικ έτους 2016 για την αντιμετώπιση των οδοιπορικών εξόδων αιρετών έτους 2015

[…]
July 18, 2016

Αρ. Απόφασης 43/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης 73.899,18 ευρώ (Ε.Α.Π) , από τον ΚΑ 15.7321.0031 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την αντιμετώπιση των δαπανών του έργου «Ανακατασκευή πολιτιστικού κέντρου του Τ.Δ Καρυοχωρίου Δήμου Αγ. Παρασκευής»

[…]
July 18, 2016

Αρ. Απόφασης 42/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης ποσού 57.740,79 ευρώ (Ε.Α.Π), από τον ΚΑ 00.6737.0000 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την αντιμετώπιση των δαπανών της υπ’ αρ. 48/2009 προγραμματικής σύμβασης της μελέτης με τίτλο :>

[…]
July 18, 2016

Αρ. Απόφασης 41/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης ποσού 30.063,67 ευρώ (Ε.Α.Π), από τον ΚΑ 00.6737.0000 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την αντιμετώπιση των δαπανών της υπ’ αρ. 49/2009 προγραμματικής σύμβασης της μελέτης με τίτλο :>

[…]
July 18, 2016

Αρ. Απόφασης 38/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης 2.028.016,46 ευρώ , από τον ΚΑ 30.7326.0003 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την αντιμετώπιση των δαπανών του έργου με τίτλο : «Εσωτερική οδοποιϊα Α’ φάση και συνδετήρια οδός Νέου Οικισμού Κομάνου »

[…]
July 18, 2016

Αρ. Απόφασης 40/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης 2.222,07 € από πιστώσεις ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, από τον Κ.Α. 30.7331.0007 του προϋπολογισμού οικον. έτους 2016, για την αντιμετώπιση των δαπανών με τίτλο : «Εσωτερικές εργασίες συντήρησης στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας»

[…]
Accessibility
Κλείσιμο