Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

October 14, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 248/2021 – Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.

[…]
October 14, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 247/2021 – Έγκριση ή μη των πρακτικών διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών , τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών του ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια γάλακτος για τους εργαζόμενους στο Δήμο Εορδαίας για τα έτη 2021-2022», ορισμός προσωρινού αναδόχου.

[…]
October 14, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 246/2021 – Έγκριση ή μη υποβολής πρότασης στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (ΕΑΠ) 2012-2016 του έργου: « Υποστήριξη ωρίμανσης έργων ανάπτυξης του Δήμου Εορδαίας ( έτος 2021 Β’) προϋπολογισμού 101.560,58 ευρώ με ΦΠΑ.

[…]
October 14, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 245/2021 – Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού ελεγχου δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου για την κατακύρωση της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο: «Έργα συντήρησης της εσωτερικής οδοποιίας στην Κρυόβρυση» αριθμ μελ. 18/2018 , προϋπολογισμού 74.350 ευρώ, χρηματοδότηση CLLD-LEADER του ΠΑΑ, ορισμός αναδόχου

[…]
October 14, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 244/2021 – Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού ελεγχου δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου για την κατακύρωση της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο: «Βελτίωση ανακατασκευή παιδικών χαρών Δήμου Εορδαίας (Β ΦΑΣΗ)» αριθμ μελ. 8/2020 , προϋπολογισμού 1.560.000 ευρώ, χρηματοδότηση ΕΑΠ, ορισμός αναδόχου

[…]
October 14, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 243/2021 – Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού ελεγχου δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου για την κατακύρωση της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο: «Εργασίες ασφαλτόστρωσης αυλειου χώρου στο 3ο ΓΕΛ Πτολεμαΐδας», αριθμ μελ. 1/2021 , προϋπολογισμού 74.400 ευρώ, χρηματοδότηση ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ορισμός αναδόχου.

[…]
October 14, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 242/2021 – Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού ελεγχου δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου για την κατακύρωση της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο: «Συντήρηση κτιριακού συγκροτήματος 2ου Δημοτικού Πτολεμαΐδας», αριθμ μελ. 6/2019, προϋπολογισμού 701.000 ευρώ, χρηματοδότηση ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ & ΣΑΤΑ, ορισμός αναδόχου

[…]
October 14, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 241/2021 – Έγκριση ή μη της παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο: «Προσαρμογή κτιριακών εγκαταστάσεων παιδικών σταθμών Δήμου Εορδαίας», αριθμ μελ 1/2020.

[…]
October 14, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 240/2021 – Εξειδίκευση πίστωσης από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021, για την αντιμετώπιση δαπανών φιλοξενίας στα πλαίσια της διοργάνωσης της εκδήλωσης: «Ευρωπαϊκή εβδομάδα κινητικότητας»

[…]
October 14, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 239/2021 – Έγκριση ή μη του πρακτικού της φανερής –προφορικής-πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση των καταστημάτων Νο 5 & Νο 6 στο Εμπορικό Πολύκεντρο Πτολεμαΐδας.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο