Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

November 20, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 200/2017 – Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο : «Ανακατασκευή τμήματος τοιχίου αντιστήριξης στην Κρυοβρυση της Τ.Κ. Αρδασσας του Δήμου Εορδαίας», αρ μελ 21/2017, προϋπολογισμού 51.000,00 ευρώ.

[…]
November 20, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 172/2017 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης φανερής – προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση εκτάσεων του υπ’αριθμ 5 τεμ Τ.Κ.Ερμακιάς , για την ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων ( πρόχειρων καταλυμάτων).

[…]
November 20, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 171/2017 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης της φανερής- προφορικής- πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση στεγασμένης αποθήκης επιφάνειας 3.600 τ.μ, που βρίσκεται στον χώρο της πρώην ΑΕΒΑΛ

[…]
November 20, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 143/2017 – Έγκριση της τεχνικής περιγραφής και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο: «Επισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος οδικού δικτύου του ήμου Εορδαίας», αρ μελ 20/2017, προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ, συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού.

[…]
November 20, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 87/2017 – Εγκριση της τεχνικής περιγραφής, των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο: « Επέκταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Κομνηνών Δ.Ε.Βερμιου Δήμου Εορδαίας», αρ μελ 6/2014, προϋπολογισμού 89.000,00, συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

[…]
November 20, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 67/2017 – Λήψη απόφασης σχετικά με την εκμίσθωση του διαμερίσματος Γ2 (3ου ορόφου) του Κληροδοτήματος Δημ. Γ. Τσίρου

[…]
November 2, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 199/2017 – Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο : «Κατασκευή τοιχιου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Εμπορίου (παιδικός σταθμός και κοιμητήρια)», αρ μελ 23/2017, προϋπολογισμού 74.400,00 ευρώ ΣΑΤΑ.

[…]
November 2, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 198/2017 – Έγκριση ή μη του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας ( στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, για το έργο: «Συντήρηση παιδικού σταθμού και νηπιαγωγείου Τ.Κ. Ολυμπιάδας» αρ μελ 17/2017, προϋπολογισμού 51.600,00.

[…]
November 2, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 197/2017 – Έγκριση ή μη του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας ( στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο: «Ασφαλτόστρωση αύλειου χώρου Δημοτικού Σχολείου Ασβεστόπετρας», αρ μελ 11/2016, προϋπολογισμού 13.800,00.

[…]
November 2, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 196/2017 – Έγκριση ή μη του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας ( στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, για το έργο: «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Αγίου Χριστοφόρου Δ.Ε. Αγ. Παρασκευής Δήμου Εορδαίας», αρ μελ 21/2016, προϋπολογισμού 11.702,20 ευρώ.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο