Αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου Πτολεμαϊδας

October 16, 2019

Αρ. Απόφασης Κ.Π. 8/2019 – Συνεργασία της Κοινότητας Πτολεμαΐδας στον εορτασμό των Ελευθερίων της Πόλεως Πτολεμαΐδας

[…]
October 16, 2019

Αρ. Απόφασης Κ.Π. 7/2019 – Κατανομή αρμοδιοτήτων σε κοινοτικούς Συμβούλους της Κοινότητας Πτολεμαΐδας ανα Αντιδημαρχεία – Εντεταλμένους Συμβούλους και Επιχειρήσεις του Δήμου Εορδαίας

[…]
October 16, 2019

Αρ. Απόφασης Κ.Π. 6/2019 – Ενημέρωση προς τα μέλη του Συμβουλίου από τον Πρόεδρο της Κοινότητας σχετικά με τις ενέργειες των πρώτων ημερών από την ανάληψη καθηκόντων.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο