Αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου Πτολεμαϊδας

May 14, 2021

Αρ. Απόφασης Κ.Π. 8/2021- Γνωμοδότηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για την διατήρηση κενωθέντων περιπτέρων επί των οδών : Α. Επί της οδού 25ης Μαρτίου και Ι. Χρηστίδη στην Κοινότητα Πτολεμαΐδας Β. Επί της οδού Νοσοκομείου 10 στην Κοινότητα Πτολεμαΐδας.

[…]
May 14, 2021

Αρ. Απόφασης Κ.Π. 7/2021 – Γνωμοδότηση της Κοινότητας Πτολεμαΐδας σχετικά με την διαδικασία εκπόνησης Κυκλοφοριακής Μελέτης για τη βελτίωση της κυκλοφορίας και την οργάνωση της στάθμευσης στην Πτολεμαΐδα.

[…]
March 29, 2021

Αρ. Απόφασης Κ.Π. 6/2021 – Τρόποι στήριξης Συλλόγων Κοινότητας Πτολεμαΐδας, λόγο πανδημίας (Covid 19)

[…]
March 29, 2021

Αρ. Απόφασης Κ.Π. 5/2021 – Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη συμμετοχή της Κοινότητας Πτολεμαΐδας ενόψει εκδηλώσεων “Ελλάδα 20221”

[…]
March 29, 2021

Αρ. Απόφασης Κ.Π. 4/2021 – Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη δημιουργία παράλληλης λαϊκής αγοράς στην Κοινότητα Πτολεμαϊδας, λόγο πανδημίας (Covid 19)

[…]
March 29, 2021

Αρ. Απόφασης Κ.Π. 3/2021 – Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εξωραϊσμό και αναπλάσεις Κοιμητηρίων Κοινότητας Πτολεμαϊδας

[…]
March 29, 2021

Αρ. Απόφασης Κ.Π. 2/2021 – Μέτρα Πολιτικής Προστασίας στο φερόμενο χώρο προσωρινής ημιδιαμονής Ρομά στην Κοινότητα Πτολεμαϊδας

[…]
February 5, 2021

Αρ. Απόφασης Κ.Π. 1/2021 – Ψήφισμα Συμβουλίου Κοινότητας Πτολεμαϊδας για το υπό κατάρτιση νομοσχέδιο που αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση

[…]
February 5, 2021

Αρ. Απόφασης Κ.Π. 19/2020 – Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την πανδημία covid-19 (Ενημέρωση- Μέτρα Προστασίας – Πρόληψη).

[…]
February 5, 2021

Αρ. Απόφασης Κ.Π. 18/2020 – Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά «Θέσεις επί του μεγάλου ενδιαφέροντος ανάπτυξης επενδύσεων ανανεώσιμών πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στην ΠΔΜ».

[…]
Accessibility
Κλείσιμο