Αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου Πτολεμαϊδας

January 30, 2020

Αρ. Απόφασης Κ.Π. 3/2020 – Γνωμοδότηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για την διατήρηση κενωθέντων περιπτέρων επί των οδών Α. Μικράς Ασίας και Γράμμου (Τεχνικές Σχολές) στην Κοινότητα Πτολεμαΐδας Β. Πλατεία Χριστίδη την Κοινότητα Πτολεμαΐδας

[…]
January 30, 2020

Αρ. Απόφασης Κ.Π. 2/2020 – Αποφασίσθηκε η ανάκληση άδειας παράτασης χρήσης μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

[…]
January 30, 2020

Αρ. Απόφασης Κ.Π. 1/2020 – Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων.

[…]
January 9, 2020

Αρ. Απόφασης Κ.Π. 24/2019 – Σύμφωνη γνώμη Συμβουλίου Κοινότητας Πτολεμαΐδας για την εκτέλεση εργασιών εκσκαφής σε δημοτικές εκτάσεις του αγροκτήματος Πτολεμαΐδας.

[…]
January 9, 2020

Αρ. Απόφασης Κ.Π. 23/2019 – Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων

[…]
November 14, 2019

Αρ. Απόφασης Κ.Π. 22/2019 – Πρόταση για τον ορισμό πιθανών χώρων ταφής, σε πιθανή εξέλιξη της Αφρικανικής Πανώλης των χοίρων στον Δήμο Εορδαίας.

[…]
November 14, 2019

Αρ. Απόφασης Κ.Π. 21/2019 – Κατάθεση προτάσεων για το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Εορδαίας έτους 2020.

[…]
October 30, 2019

Αρ. Απόφασης Κ.Π. 19/2019 – Σύμφωνη γνώμη Κοινότητας Πτολεμαΐδας για κοπή δέντρων

[…]
October 30, 2019

Αρ. Απόφασης Κ.Π. 18/2019 – Αρνητική γνωμοδότηση για «παραχώρηση κατά χρήση» έκτασης 727 τ.μ. στην Καραγιαννάκη Φωτεινή του Ιωάννη στο αγρόκτημα (Αυλαγάδες) Πτολεμαΐδας, για αγροτική χρήση- δενδροκαλλιέργεια- οπωροκηπευτικά.

[…]
October 30, 2019

Αρ. Απόφασης Κ.Π. 16/2019 – Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων

[…]
Accessibility
Κλείσιμο