Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

July 11, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 132/2018 – Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΚΡΥΟΒΡΥΣΗ ΤΗΣ ΤΚ ΑΡΔΑΣΣΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ »

[…]
July 11, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 131/2018 – Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΚ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΒΑΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ »

[…]
July 10, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 130/2018 – Έγκριση παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου « Εσωτερική Οδοποίια Α φάση και συνδετήρια οδός Νέου Οικισμού Κομάνου του Δήμου Πτολεμαΐδας » αριθμ. μελέτη 27/2005

[…]
July 10, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 128/2018 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο «Εργασίες αποκατάστασης φθορών στο 4ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας» με αριθμό μελέτης 8/2016.

[…]
July 10, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 127/2018 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Αναρράχης της ΔΕ Μουρικίου » με αριθμό μελέτης 4/2015

[…]
July 10, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 126/2018 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο «Ανακατασκευή τμήματος στέγης στο κτιριακό συγκρότημα του 3ου ΓΕΛ Πτολεμαΐδας (Κτίριο ΙΕΚ) » με αριθμό μελέτης 14/2016.

[…]
July 10, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 125/2018 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο «Ανακατασκευή περίφραξης κοιμητηρίων Τ.Κ. Δροσερού» με αριθμ. μελέτης 16/2017

[…]
July 10, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 124/2018 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο «Αντικατάσταση συστήματος φωτεινής σηματοδότησης στον κόμβο των οδών Οικοτροφείου και Ελευθερίας στην πόλη της Πτολεμαΐδας»

[…]
July 10, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 120/2018 – Αποφασίσθηκε η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού Έτους 2018

[…]
July 10, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 119/2018 – Ανακατανομή ψηφίσεων ληξιπρόθεσμων

[…]
Accessibility
Κλείσιμο