Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

November 5, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 173/2018 – Αποδοχή της πράξης ένταξης με τίτλο : «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΑΕΒΑΛ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ» με Κωδ. ΟΠΣ 5021494 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» β)αποδοχή προϋπολογισμού πράξης και αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 για την εγγραφή του ποσού των 2.596.378,27 ευρώ

[…]
November 5, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 171/2018 – Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Της ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ και των 11 Δήμων της ΠΔΜ με θέμα « Προώθηση της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης αποβλήτων μέσω της δημιουργίας Μεγάλων πράσινων σημείων κέντρων επαναχρησιμοποίησης και κινητών πράσινων σημείων »

[…]
September 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 200/2018 – Έγκριση του 1ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) του έργου «Εργασίες συντήρησης Κοινοτικού Καταστήματος στην Τ.Κ. Ολυμπιάδας του Δήμου Εορδαίας» με αριθμό μελέτης 24/2016.

[…]
September 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 199/2018 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Αναρράχης της ΔΕ Μουρικίου

[…]
September 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 198/2018 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Περδίκκα

[…]
September 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 197/2018 – Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ

[…]
September 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 196/2018 – Έκγριση 3ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΓΑΛΑΤΕΙΑΣ

[…]
September 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 195/2018 – Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Τ.Δ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ”

[…]
September 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 194/2018 – Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΤΙΣΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΤΚ ΕΡΜΑΚΙΑΣ”

[…]
September 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 193/2018 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών στου έργου Εργασίες αποκατάστασης φθορών στο 4ο Γυμνάσιο Πτολεμαϊδας

[…]
Accessibility
Κλείσιμο