Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

March 5, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 327/2018 – Έγκριση 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ για το έργο «Ανάπλαση κεντρικών οδών ΤΔ Αγ. Χριστοφόρου – Σπηλιάς Β Φάση» με αριθμό μελέτης 9/2016

[…]
March 5, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 326/2018 – Έγκριση 1ου ΑΠΕ για το έργο «Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης στην ΤΚ Εμπορίου (Παιδικός Σταθμός και Κοιμητήρια)» με αριθμό μελέτης 23/2017

[…]
March 5, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 325/2018 – Έγκριση 1ου ΑΠΕ για το έργο «Εσωτερική Οδοποιία Α φάση και συνδετήρια οδός Νέου Οικισμού Κομάνου» με αριθμό μελέτης 27/2005

[…]
March 5, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 324/2018 – Έγκριση 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ για το έργο « Διαμόρφωση χώρου για κατασκευή CW ΑΜΕΑ στο 2ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας Δήμου Εορδαίας » με αριθμό μελέτης 2/2018

[…]
March 5, 2019

Αρ. Απόφασης 323/2018 – Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Εορδαίας και υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού – Γενική Γραμματείας Αθλητισμού για την πράξη Κατασκευή Γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Αναρράχης του Δήμου Εορδαίας

[…]
March 5, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 322/2018 – Αποδοχή ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στο πλαίσιο της πρόσκλησης “Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή συνοδευτικού εξοπλισμού”

[…]
March 5, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 321/2018 – Αποδοχή ποσού από πιστώσεις ΕΑΠ 2012-2014 ( 14η επιτροπή παρακολούθησης ) για διάφορα έργα του Δήμου – Τρόπος εκτέλεσης – τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού Έτους 2018

[…]
March 5, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 320/2018 – Αποδοχή ποσού από πιστώσεις ΣΑΕΠ για το έργο Προμήθεια αντικυματικών διαδρομών κολύμβησης και ρολών περιέλιξης διαδρομών για τις ανάγκες του κλειστού Κολυμβητηρίου Πτολεμαΐδας – τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

[…]
March 5, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 319/2018 – Λήψη απόφασης στήριξης των παρατασιούχων – συμβασιούχων στην υπηρεσία καθαριότητας ενόψει δικαστικής υπόθεσης

[…]
March 5, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 317/2018 – Έγκριση τεχνικού προγράμματος έτους 2019

[…]
Accessibility
Κλείσιμο