Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

November 29, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 95/2019 – Αποδοχή Όρων της Απόφασης ένταξης της Πράξης του έργου “ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ από το Πρόγραμμα Χρηματοδότησης « ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του Πράσινου Ταμείου.

[…]
November 29, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 94/2019 – Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν.4509/2017 και την υπ’ αριθ. 13022/19-04-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ. Β’/24-04-2018) και αποδοχή του ποσού των 800.000,00 €, στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Χορήγησης Επενδυτικών Δανείων από το Υπουργείο Εσωτερικών από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», για την εκτέλεση του έργου: «Αντιπλημμυρικά έργα Δ.Κ. Πτολεμαϊδας».

[…]
November 29, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 93/2019 – Έκγριση δαπάνης σε εκτέλεση της 542/2017 Απόφασης Εφετείου Θεσσαλονίκης

[…]
November 29, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 92/2019 – Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023

[…]
November 29, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 91/2019 – Δωρεά του Δήμου Εορδαίας προς το Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας για την Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της παθολογικής και νεφρολογικής κλινικής και ενός ασθενοφόρου ελικοπτέρου για τις ανάγκες του Μποδοσάκειου Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας

[…]
November 29, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 89/2019 -Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου

[…]
November 29, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 88/2019 – Έγκριση απολογισμού Σχολικής επιτροπής Β/θμίας εκπαίδευσης οικονομικού Έτους 2018.

[…]
November 29, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 87/2019 – Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α/θμίας εκπαίδευσης οικονομικού Έτους 2018.

[…]
November 29, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 86/2019 – Κατανομή ποσού στις Σχολικές επιτροπές του Δήμου Εορδαίας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων ( Α Κατανομή 2019 )

[…]
November 29, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 85/2019 – Χορήγηση αδειών παραγωγού πωλητή υπαίθριου Εμπορίου ( λαϊκών αγορών ) στους Ραδουνισλή Νικόλαο και Αϊβατζίδη Αναστάσιο.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο