Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

December 2, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 138/2019 – ‘Εγκριση 2ου πρακτικού Επιτροπής Κυκλοφορίας Αστικού Δικτύου Πτολεμαϊδας Δήμου Εορδαίας

[…]
December 2, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 137/2019 – Λήψη απόφασης για την καταστρογή αντικειμένου που δεν έχει καμία αξία (άρθρο 199 παρ. 6 Ν. 3463/06)

[…]
December 2, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 136/2019 – Έγκριση της υπ αριθμ 1/2019 Απόφασης τοπικής Κοινότητας Γαλάτειας σχετικά με την ονομασία Πλατείας

[…]
December 2, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 135/2019 – Πρόταση ονομασίας της 5ης μονάδας της ΔΕΗ σε Πτολεμαΐδα V- ΑΗΣ Καρυοχωρίου

[…]
December 2, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 134/2019 – Έγκριση της υπ.αριθμ. 9/2019 απόφασης ΔΕΠ σχετικά με τις Μεταβολές Σχολικών Μονάδων- Τμήματα Ένταξης.

[…]
December 2, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 133/2019 – Κατανομή ποσού στις Σχολικές επιτροπές του Δήμου Εορδαίας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων (Β Κατανομή 2019)

[…]
December 2, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 132/2019 – Έγκριση της υπ αριθμ. 13/2019 ΑΔΣ της ΚΕΔΕ σχετικά με την αντιμισθία του Πρώην Προέδρου της ΚΕΔΕ

[…]
December 2, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 131/2019 – Έγκριση της υπ αριθμ. 11/2019 ΑΔΣ της ΚΕΔΕ σχετικά με την τροποποίηση πρ/σμού οικ Έτους 2019

[…]
December 2, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 130/2019 – Αποφασίστηκε η τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019

[…]
December 2, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 129/2019 – Συνδιοργάνωση εκδήλωσης Εθελοντισμού Ανδρόνικος

[…]
Accessibility
Κλείσιμο