Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

December 2, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 148/2019 – Επικυρωποίηση των υπ’ αριθ. 247/2000 & 232/2009 Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Πτολεμαΐδας σχετικά με την εξέταση ενστάσεων που υποβλήθηκαν για την επέκταση σχεδίου πόλεως από Φλώρινα και Κοζάνη .

[…]
December 2, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 147/2019 – Επικυρωποίηση των υπ’ αριθ. 395/2006 & 231/2009 Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση της Β φάσης Πολεοδομικής μελέτης σχεδίου Πόλεως Πτολεμαΐδας.

[…]
December 2, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 146/2019 – Εγκρίθηκε η 10η Παράταση του χρόνου εκτέλεσης της Μελέτης « Πράξη Εφαρμογής στην Περιοχή Καρδιά Πτολεμαΐδας ».

[…]
December 2, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 145/2019 – Παραλαβή επικαιροποιημένων μελετών και υποβολή πρότασης έργου με τίτλο «Μελέτη συνδετήριας οδού ΑΕΒΑΛ και κόμβου ΑΕΒΑΛ» στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» εντός των περιοχών ΕΣΒΑΑ του Δήμου Εορδαίας.

[…]
December 2, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 144/2019 – Τροποποίηση προϋπολογισμού 6ου υποέργου της πράξης ένταξης με τίτλο : «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΑΕΒΑΛ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5021494 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»

[…]
December 2, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 143/2019 – Αποδοχή ένταξης στο Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων ΠΔΕ του έργου «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Νέου Κομάνου» προϋπολογισμού 2.123.000,00€

[…]
December 2, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 142/2019 – Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δημάρχου και Δημοτικού Συμβούλου

[…]
December 2, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 141/2019 – Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των δημοτικών και περιφερειακών , στους συνδυασμούς των υποψηφίων για την προβολή τους .

[…]
December 2, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 140/2019 – Λήψη απόφασης για τον ορισμό υπευθύνου λογαριασμού για την διενέργεια πληρωμών του ΠΔΕ ΕΣΠΑ-ΣΑΕΠ ΣΑΕ μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών

[…]
December 2, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 139/2019 – Έγκριση πρακτικού επιτροπής ακαταλληλότητας τροχοφόρων οχημάτων του Δήμου Εορδαίας

[…]
Accessibility
Κλείσιμο