Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

December 3, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 158/2019 – Εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου ( Εσωτερική οδοποιία Α φάση και συνδετήρια οδός νέου οικισμού Κομάνου » αριθμ. μελέτης 27/2005

[…]
December 3, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 157/2019 – Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών ( τακτοποιητικού ) του έργου Ανακατασκευή συντήρηση δρόμων του Δήμου Εορδαίας

[…]
December 3, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 156/2019 – Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής έργων α) Συντήρηση κτιρίου κέντρου κοινότητας » και συντήρηση σιντριβανιού ΤΚ Καρυοχωρίου »

[…]
December 3, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 155/2019 – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής Παραλαβής του έργου Ασφαλτόστρωση στην Τ.Κ. Γαλάτειας

[…]
December 3, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 154/2019 – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής έργου Εργασίες αποκατάστασης φθορών στο 4ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας.

[…]
December 3, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 153/2019 – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου Υγρομόνωση τμήματος δώματος 7ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας & Αντικατάσταση υδρορροών.

[…]
December 3, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 152/2019 – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής Φυσικού εδάφους για το έργο « Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην ΤΚ Πύργων του Δήμου Εορδαίας.

[…]
December 3, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 151/2019 – Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ”

[…]
December 3, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 150/2019 – Έγκριση Πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών, στα πλαίσια των δράσεων για την πολιτική προστασία – πυροπροστασία δίμηνης διάρκειας

[…]
December 3, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 149/2019 – Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την κάλυψη αναγκών στην υπηρεσία καθαριότητας

[…]
Accessibility
Κλείσιμο