Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

December 23, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 188/2019 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας του Α Σταδίου της εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Κυκλοφοριακή Μελέτη για την βελτίωση της κυκλοφορίας και την οργάνωση της στάθμευσης στην Πτολεμαΐδα του Δήμου Εορδαίας»

[…]
December 12, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 187/2019 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο «Συντήρηση περίφραξης γηπέδου ποδοσφαίρου ΤΚ Πύργων» με αριθμ. μελ. 15/2016.

[…]
December 12, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 186/2019 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας εργασιών για το έργο με τίτλο «Ανακατασκευή στέγης στο Γυμναστήριο και τοποθέτηση προστατευτικών τεντών στο 1ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας» με αριθμό μελέτης 17/2016.

[…]
December 12, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 185/2019 – Έγκριση 1ου ΑΠΕ έργου «Κατασκευή χώρων διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες και στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης ατόμων με νοητική υστέρηση στο Δήμο Εορδαίας»

[…]
December 12, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 184/2019 – Έγκριση 1ου ΑΠΕ για το έργο «Αντικατάσταση στέγης στο Γυμναστήριο και τοποθέτηση προστατευτικών τεντών στο 1ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας» με αριθμ. μελέτης 17/2016.

[…]
December 12, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 183/2019 – Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΚΟΜΝΗΝΩΝ ΔΕ ΒΕΡΜΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ» αρ. μελ. 6/2014

[…]
December 12, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 182/2019 – Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ανακατασκευή Πολιτιστικού κέντρου ΤΚ Καρυοχωρίου και Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου» αρ. μελ. 10/2017

[…]
December 12, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 181/2019 – Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου.

[…]
December 6, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 180/2019 – Αποδοχή του Δήμου Εορδαίας να καταστεί τριτεγγυητής για την υλοποίηση από την ΔΕΥΑ Εορδαίας της ρύθμισης για την καταβολή του συνόλου των οφειλομένων προς την ΔΕΗ

[…]
December 6, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ 179/2019 – Αποφασίσθηκε συναίνεση του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την παραχώρηση δωρεάν της χρήσης τμήματος του υπ.αριθμ. 989 ακινήτου αγροκτήματος της ΤΚ Περδίκκα Δήμου Εορδαίας στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Εορδαίας για κοινωφελή σκοπό από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο