Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

December 13, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 119/2021 – Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Κατασκευή αγωγών ομβρίων – σχαρών στο Δ.Δ. Φούφα”

[…]
December 13, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 118/2021 – Αποφασίστηκε η επανυποβολή της ρυμοτομικής απολλοτρίωσης στο Ο.Τ. 307α Σχεδίου Πόλεως και έγκριση δαπάνη για την καταβολή προσήκουσας αποζημίωσης των ακινήτων

[…]
December 13, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 117/2021 – Γνωμοδότηση για τον καθορισμό χρήσης γης σε παραχωρούμενες εκτάσεις στην Κοινότητα Ολυμπιάδας Δήμου Εορδαίας

[…]
December 13, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 116/2021 – Γνωμοδότηση για τον καθορισμό χρήσης γης σε παραχωρούμενες εκτάσεις στην Κοινότητα Βλάστης

[…]
December 13, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 115/2021 – Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωσης αγροτεμαχίων στην Κοινότητα Ερμακιάς

[…]
December 13, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 114/2021 – Έγκριση σχεδίου εργασιών εθελοντή κτηνιάτρου για την πραγματοποίηση στειρώσεων, σήμανσης και καταγραφής αδέσποτων ζώων συντροφιάς

[…]
December 13, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 113/2021 – Υιοθέτηση και κατάθεση στο πεδίο της δημόσιας διαβούλευσης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων της πρότασης “Δημιουργία Σιδηροδρομικής Γραμμής Θεσσαλονίκης – Βέροιας – Πτολεμαΐδας – Καστοριάς”

[…]
December 13, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 112/2021 – Έκδοση ψηφίσματος για την καταδίκη των δολοφονικών επιθέσεων στα ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης

[…]
December 13, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 110/2021 – Καθορισμός αυτοτελών οικισμών του Δήμου Εορδαίας ενόψει της απογραφής πληθυσμού και κατοικιών έτους 2021

[…]
December 13, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 109/2021 – Αρνητική Γνωμοδότηση επί των ΜΠΕ για τα έργα: 1ο Φωτοβολταϊκός Σταθμός Ισχύος 550MW στην θέση “Ορυχείο ΔΕΗ Πτολεμαϊδα” της εταιρείας “ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.” και 2ο Εγκατάσταση και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού ισχύος 449,9824 MW στη θέση “ΟΡΥΧΕΙΟ ΔΕΗ ΑΜΥΝΤΑΙΟ”

[…]
Accessibility
Κλείσιμο