Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

January 21, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 243/2019 – Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΣΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΫ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΙΠΠΑΠ

[…]
January 21, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 242/2019- Εκτέλεση έργου Αντικατάσταση εξωτερικών Κουφωμάτων στο Δημοτικό Σχολείο Βλάστης – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και πρ/σμού οικ. Έτους 2019

[…]
January 20, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 241/2019 – Εκτέλεση έργου «Κατασκευή W.C ΑΜΕΑ στο 1ο και 2ο Γενικό Λύκειο Πτολεμαΐδας » – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος – Πρ/σμού οικ. Έτους 2019

[…]
January 20, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 240/2019 – Αποδοχή ποσού 511.500,00 € από πιστώσεις ΣΑΕΠ για το υποέργο «Συντήρηση κτιριακού συγκροτήματος 1ου Γυμνασίου Πτολεμαΐδα » – Τροποποίηση πρ/σμού Τεχνικού προγράμματος οικ. Έτους 2019

[…]
January 20, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 239/2019 – Αντικατάσταση υπολόγων παγίας προκαταβολής – και ορισμός υπευθύνου κίνησης λογαριασμού.

[…]
January 20, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 238/2019 – Καθορισμός ανώτατου ορίου κλήσεων κινητής Τηλεφωνίας.

[…]
January 20, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 237/2019 – Ορισμός εκπροσώπων στο σύνδεσμο Ύδρευσης Ολυμπιάδος – Γαλάτειας – Αναργύρων.

[…]
January 20, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 236/2019 – Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου μας για την συγκρότηση συντονιστικής επιτροπής Διαχείρισης « κρίσεων » για την εφαρμογή των μέτρων της διαχείρισης περιστατικών προσέγγισης – αλληλεπίδρασης Αρκούδας σε κατοικημένες περιοχές

[…]
January 20, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 235/2019 – Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για την επιτροπή εκτίμησης- εκποίησης ακινήτ

[…]
January 3, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 234/2019 – Συγκρότηση επιτροπής Κυκλοφορίας Αστικού Δικτύου Πτολεμαΐδας

[…]
Accessibility
Κλείσιμο