Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

January 24, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 263/2019 – Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων α) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΤΚ ΜΕΣΟΒΟΥΝΟΥ β) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ

[…]
January 24, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 262/2019 – Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων α) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΝΑΡΡΑΧΗΣ ΤΗΣ ΔΕ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ και β) ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΣΠΗΛΙΑΣ Β ΦΑΣΗ

[…]
January 24, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 261/2019 – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων α) « ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΠΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ » και β) «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΡΜΑΚΙΑΣ »

[…]
January 24, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 260/2019 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ , ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ & ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΡΡΑΧΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ»

[…]
January 24, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 259/2019 – Έγκριση 3ης Παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών έργου «Βελτίωση – Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων επί των οδών Γράμμου Ο.Τ. 296, Χαλδείας & Δήμητρας και Αργυρουπόλεως» με αριθμό μελέτης 24/2017.

[…]
January 24, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 258/2019 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο Ανακατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου ΤΚ Καρυοχωρίου και Διαμόρφωση Περιβάλλοντος χώρου.

[…]
January 24, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 257/2019 – Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου Εργασίες συντήρησης κτιρίου βελτίωσης αύλειου χώρου και ανακατασκευή στέγης στο γυμναστήριο του Γυμνασίου Αναρράχης – Εμπορίου

[…]
January 24, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 256/2019 – Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Πύργων του Δήμου Εορδαίας

[…]
January 24, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 255/2019 – Λήψη απόφασης για την τοπική τροποποίησης υλοποιηθέντος φυσικού αντικειμένου του 1ου υποέργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΝΟΤΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ» της πράξης με τίτλο «ΟΣΑΑ ΚΑ Πτολεμαΐδας

[…]
January 24, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 254/2019 – Λήψη απόφασης για την «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 5/2018 ΑΔΣ που αφορά παράταση συμβατικού χρόνου της σύμβασης σύστασης ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού του Προγράμματος « ΑΣΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ » .

[…]
Accessibility
Κλείσιμο