Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

January 24, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 283/2019 – Συναίνεση ΔΣ για την παραχώρηση κατά χρήση κοινόχρηστης έκτασης του Δημοσίου αγροκτήματος Καρυοχωρίου στην Εταιρεία Σ Μεντεκίδης ΑΕ για ανόρυξη βιοτεχνικής γεώτρησης.

[…]
January 24, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 282/2019 – Αποδοχή των πράξεων ένταξης στο « Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», ΜΕΤΡΟ 19: «Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD-LEADER” του ΠΑΑ 2014-2020, ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: « Στήριξη υλοποίησης Δράσεων των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER) »ΔΡΑΣΗ 19.2.4: «Βασικές Υπηρεσίες & Ανάπλαση Χωρίων σε αγροτικές περιοχές»

[…]
January 24, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 281/2019 -Γνωμοδότηση για τον καθορισμό χρήσης γης σε παραχωρούμενη έκταση στην Κοινότητας Περδίκκα της ΔΕ Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας για κοινωφελή σκοπό και συγκεκριμένα για την εγκατάσταση αντλιοστασίου της ΔΕΥΑ

[…]
January 24, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 280/2019 – Μετονομασία της συσταθείσας επιτροπής από Επιτροπή Αστικού Δικτύου Πτολεμαΐδας σε Επιτροπή Αστικού Δικτύου Δήμου Εορδαίας – συμπλήρωση της 234/2019 ΑΔΣ.

[…]
January 24, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 279/2019 – Λήψη απόφασης για άνοιγμα λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδας.

[…]
January 24, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 278/2019 – Ορισμός εκπρόσωπου του Δήμου Εορδαίας στην Γενική Συνέλευση της ΒΙΟ.ΠΑ.Π. Α.Ε.-Πρόταση μελών προς εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας

[…]
January 24, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 277/2019 – Απ’ ευθείας ανάθεση σε δικηγορικό γραφείο Αθηνών για την κατάθεση προσφυγών ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο

[…]
January 24, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 276/2019 – Έκδοση Ψηφίσματος κατά του άρθρου 179 του αναπτυξιακού πολυνομοσχεδίου

[…]
January 24, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 275/2019 – Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Εορδαίας στη Γενική συνέλευση της Περιφερειακής ένωσης Δήμων ( ΠΕΔ) Δυτικής Μακεδονίας

[…]
January 24, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 274/2019 – Αποφασίσθηκε η τροποποίηση πρ/σμού οικ. Έτους 2019

[…]
Accessibility
Κλείσιμο