Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

September 2, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 29/2020 – Έγκριση Πρακτικής άσκησης καταρτιζόμενων ΙΕΚ Πτολεμαΐδας στο Δήμο Εορδαίας.

[…]
September 2, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 28/2020 – Έγκριση διενέργειας μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών του ΚΕΠ Πτολεμαΐδας – παράταση υπάρχουσας μίσθωσης ακινήτου

[…]
September 2, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 27/2020 – Έγκριση εκτέλεσης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019

[…]
September 2, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 26/2020 – Έγκριση Αναθεωρημένων πινάκων ΟΠΔ έτους 2020.

[…]
July 17, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 25/2020 – Έγκριση υποχρεωτικής τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020.

[…]
July 17, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 24/2020 – Αποδοχή Τροποποίησης της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Εορδαίας»

[…]
July 17, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 23/2020 – Aποδοχή της πράξης ένταξης με τίτλο : «Δράσεις βιοαποβλήτων Δήμου Εορδαίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5030897 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» β)αποδοχή προϋπολογισμού πράξης και αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2020 για την εγγραφή του συνολικού ποσού 594.095,20 €

[…]
July 17, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 22/2020 – Έγκριση μέτρων Κυκλοφορίας για την εκτέλεση του έργου « Κατασκευή αγωγού τηλεθέρμανσης για την διασύνδεση του Υποσταθμού περιοχής ν 7 με το δίκτυο διανομής Γ φάσης της Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας.

[…]
July 17, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 21/2020 – Έγκριση εκμίσθωσης με απευθείας σύμβαση δημοτικού λατομικού χώρου στη θέση “Κόκκινη Μαγούλα” της Τ.Κ. Ερμακιάς του Δήμου Εορδαίας Π.Ε. Κοζάνης εμβαδού 25000,00m2 στην εταιρεία ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΕΠΕ.

[…]
July 17, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 20/2020 – Αποδοχή διαμορφωμένης κατάστασης και διορθωτικές ενέργειες αποκατάστασης παρατηρήσεων για το έργο: «Κατασκευή 12-θέσιου δημοτικού σχολείου στην περιοχή ΚΕΠΤΣΕ Πτολεμαΐδας» Αναδόχου «Κ/Ξ ΕΜΤΕ Ε.Ε. – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΤΕ ( 11/2013 μελέτη )

[…]
Accessibility
Κλείσιμο