Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

December 13, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 139/2021 – Ολοκλήρωση διαδικασίας και έγκριση του Α Σταδίου εκπόνησης μελέτης με τίτλο “Κυκλοφοριακής μελέτη για την βελτίωση της κυκλοφορίας και την οργάνωση της στάθμευσης στην Πτολεμαϊδα του Δήμου Εορδαίας”

[…]
December 13, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 138/2021 – Θετική γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου “Καθαρισμός κοίτης Περιφερειακής Τάφρου Πτολεμαΐδας Αντιπλημμυρικού master plan στην ΠΕ Κοζάνης

[…]
December 13, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 137/2021 – Αρνητική γνωμοδότηση για τις ΜΠΕ των έργων: 1) Φωτοβολταϊκός Σταθμός παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) 145 MW στη θέση ΠΑΛΙΟΧΩΡΙ 2)ΑΙΟΛΙΚΟΣ Σταθμός παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 23,4 MW στη θέση ΚΕΔΡΑ

[…]
December 13, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 136/2021 – Αδειοδότηση αρδευτικού δικτύου της κοινότητας Μηλοχωρίου – Αποδοχή χρήση τμήματος των αγροτεμαχίων τους 171 & 1261 αντίστοιχα της κοιν. Μηλοχωρίου στο Δήμο Εορδαίας στις οποίες υφίστανται Δημοτικές αρδευτικές γεωτρήσεις.

[…]
December 13, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 135/2021 – Έκδοση ψηφίσματος για την καταδίκη των επεισοδίων που δημιουργήθηκαν με τους διαδηλωτές ενόψει προσέλευσης του πρωθυπουργού στην Κοζάνη

[…]
December 13, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 134/2021 – Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021 (327/2021 ΑΟΕ)

[…]
December 13, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 133/2021 – Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το Σχολικό έτος 2021-2023 του Δήμου Εορδαίας

[…]
December 13, 2021

Αρ. απόφασης Δ.Σ. 132/2021 – Αρνητική γνωμοδότηση επί των ΜΠΕ για τα έργα: 1) Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) και συνοδών έργων αυτού ισχύος 100MW στη θέση ‘Βράχος-Μάνδρα’ 2) Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και συνοδών έργων αυτού ισχύος 100ΜW στη θέση ‘Βράχος – Μικρή Πέτρα’ 3) Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 150MW και μέγιστης ισχύος 150MW στη θέση ΜΠΕΚΡΕΒΕΝΙΚΟΣ.

[…]
December 13, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 131/2021 – Αποφασίσθηκε η κοπή δέντρου στην είσοδο των γραφείων του Δημοτικού Σταδίου Πτολεμαΐδας επί της 25ης Μαρτίου

[…]
December 13, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 130/2021 – Συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 199 παρ. 6 Ν. 3463/2006 (καταστροφή αντικείμενων άνευ αξίας)

[…]
Accessibility
Κλείσιμο