Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

September 3, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 79/2020 – Ορισμός αναπληρωματικών μελών στην επιτροπή που προβλέπεται από το άρθρο 1 του ΠΔ 270/81 ( για την αγορά, μίσθωση εκμίσθωση ακινήτων και κινητών) του Δήμου Εορδαίας

[…]
September 3, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 78/2020 – Εκμίσθωση εκτάσεων στην ΤΚ Ερμακιάς για ίδρυση σταυλικών εγκαταστάσεων με την κατασκευή πρόχειρων καταλυμάτων.

[…]
September 3, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 77/2020 – Εξουσιοδότηση Αντιδημάρχου για υπογραφή σχετικών συμβολαίων με την ΔΕΔΔΗΕ

[…]
September 3, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 76/2020 – Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Δήμου Εορδαίας- Δήμου Κοζάνης- Δήμου Σερβίων- Δήμου Βοίου με αντικείμενο την υλοποίηση του έργου Υποδομές για τη στήριξη της Επιχειρηματικότητας στην ΠΕ Κοζάνης Β φάση

[…]
September 3, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 75/2020 – Αποδοχή απόφασης Περιφερειακού συμβουλίου περί έγκρισης ένταξης νέων έργων στο ΕΑΠ ΔΜ – Τροποποίηση πρ/σμού και Τεχνικού προγράμματος. οικ. Έτους 2020

[…]
September 3, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 74/2020 – Επιλογή συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης Δήμου Εορδαίας

[…]
September 3, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 72/2020 – Συναίνεση ΔΣ για χορήγηση αδείας για εκτέλεση εργασιών εκσκαφής αναζήτησης θησαυρού στην Κοινότητα Βλάστης

[…]
September 3, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 71/2020 – Αναπροσαρμογή ενοικίου 9ου Νηπιαγωγείου Πτολεμαΐδας.

[…]
September 3, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 70/2020 – Έγκριση εκτέλεσης Α τριμήνου προυπολογισμού οικ. Έτους 2020.

[…]
September 3, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 69/2020 – Αποφασίσθηκε η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού Έτους 2020.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο