Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

December 30, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 151/2020 – Απαλλαγή Ενιαίων Ανταποδοτικών Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού επιχειρήσεων που διακόπτουν την λειτουργία τους υποχρεωτικά λόγω μέτρων αποτροπής διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

[…]
December 30, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 150/2020 – Μείωση μισθώματος σε κατάστημα στο Πολύκεντρο (Καφέ Φλόκα)

[…]
December 30, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 149/2020 – Τροποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 (211 & 223/2020 ΑΟΕ)

[…]
December 30, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 147/2020 – Επιστροφή ανταποδοτικών τελών κατά 30% σε πολύτεκνους και ΑΜΕΑ για τα έτη 2018 και 2019.

[…]
December 30, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 146/2020 – Γνωμοδότηση επί των προτάσεων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας της σχετικά με τις Μεταβολές σχολικών μονάδων Α/θμίας και Β/θμίας εκπαίδευσης Δήμου Εορδαίας

[…]
December 30, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 145/2020 – Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων

[…]
December 30, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 144/2020 – Εγκριση μελέτης εργοστασιακής σήμανσης έργου « ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

[…]
December 30, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 143/2020 – Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού Δωρεάς ενός (1) σαρώθρου από την εταιρεία Trans Adriatic Pipeline (TAP) AG Greece.

[…]
December 30, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 142/2020 – Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Κυκλοφορίας Αστικού Δικτυού Πτολεμαΐδας Δήμου Εορδαίας την από 1-10-2020

[…]
December 30, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 141/2020 – Χορήγηση άδειας τοποθέτησης ράμπας για ΑΜΕΑ στην είσοδο Ιατρείου.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο