Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

February 3, 2022

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 149/2021 – Τροποποίηση Σχεδίου Πόλεως στο ΟΤ 502 Επέκταση Σχεδίου Πόλεως Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας.

[…]
February 3, 2022

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 148/2021 – Ψήφιση τεχνικού προγράμματος έτους 2022 του Δήμου Εορδαίας.

[…]
February 3, 2022

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 147/2021 – Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στο παλαιό πάρκο για την προσωρινή τοποθέτηση Χριστουγεννιάτικων παιδικών παιχνιδιών ( τρενάκι, τραμπολίνο κ.λ.π.) και χορήγηση αδειών για παραδοσιακά προϊόντα για την πραγματοποίηση εορταστικών εκδηλώσεων ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων.

[…]
December 13, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 146/2021 – Ορισμός υπευθύνων υπαλλήλων του προγράμματος “Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα φάση με κωδικό ΟΠΣ 5002212 του ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ”

[…]
December 13, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 145/2021 – Κατανομή ποσού 202.086,42€ (Δ κατανομή) στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Εορδαίας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων

[…]
December 13, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 144/2021 – Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των φύλων του Δήμου Εορδαίας

[…]
December 13, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 143/2021 – Καθορισμός ετήσιου τέλους για την παραχώρηση χρήσης περιπτέρων από τους δικαιούχους που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 76 του Ν. 4257/14

[…]
December 13, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 142/2021 – Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού Έτους 2021 (316-21 ΑΟΕ)

[…]
December 13, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 141/2021 – Τροποποίηση προϋπολογισμού για τον 4ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα του έργου “Κατασκευή χώρων Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Νοητική Υστέρηση στο Δήμο Εορδαίας

[…]
December 13, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 140/2021 – Έγκριση εκτέλεσης Γ τριμήνου του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021

[…]
Accessibility
Κλείσιμο