Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 39/2016 – Έγκριση της υπ.αριθμ. 46/2016 απόφασης της ΚΕΔΕ σχετικά με την « Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης 2016»

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 38/2016 – Έγκριση της υπ. αριθμ. 45/2016 απόφασης της ΚΕΔΕ σχετικά με έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 37/2016 – Αποφασίσθηκε η χορήγηση άδειας παραγωγού πώλητη λαϊκών αγορών για την πώληση οποροκηπευτικών στον Μαχαιρόπουλο Σάββα του Κων/νου

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 36/2016 – Εγκρίθηκε η 12/2015 απόφαση Τοπικής Κοινότητας Περδίκκα σχετικά με την παραχώρηση αίθουσας κτιρίου ΚΑΠΗ στο σωματείο Πολιτιστικής λέσχης Ποντίων Περδίκκα Εορδαίας

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 35/2016 – Εξουσιοδότηση Αντιδημάρχου για υπογραφή συμβολαίων παροχών ηλεκτρικού ρεύματος με την ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ – ΔΕΗ ΑΕ

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 34/2016 – Διακοπή σύμβασης μίσθωσης Ακινήτου Αναψυκτηρίου Παλαιού Πάρκου Πτολεμαΐδας

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 33/2016 – Ορισμός επιτροπής παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής οχημάτων για το έτος 2016

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 32/2016 – Εκποίηση εγκαταλελλειμένου Λιπάσματος στο χώρο της ΑΕΒΑΛ

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 31/2016 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο με τίτλο «Δίκτυο διασύνδεσης ταμιευτήρα φράγματος με το υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο Μηλοχωρίου» με αριθμ. μελέτης 22/2013

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 30/2016 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο με τίτλο «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και διάταξη επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Ερμακιάς» με αριθμ. μελέτης 21/2013

[…]
Accessibility
Κλείσιμο