Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 69/2016 – Αποφασίσθηκε η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2016

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 68/2016 – Ανακατανομή πιστώσεων από τους ΚΑΠ των Δήμων για την κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων ( πρώην ΣΑΤΑ ) ετών 2014-2015

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 67/2016 – Αντικατάσταση μελών στα Διοικητικά Συμβούλια Δημοτικών επιχειρήσεων – ΝΠΔΔ και επιτροπών

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 66/2016 – Πρόσληψη προσωπικού ( Δίμηνης σύμβασης ) για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών της υπηρεσίας Πρασίνου

[…]
July 19, 2016

Αριθμός Απόφασης – 61/2016

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 65/2016 – Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2016 με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ οκτάμηνης διάρκειας

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 64/2016 – Αποδοχή ποσού 18.000,00 € για το υπό έργο « Εργασίες συντήρησης στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας – Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος , Τρόπος εκτέλεσης έργου

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 63/2016 – Αποδοχή ποσού από πιστώσεις ΣΑΕΠ 541 για το υποέργο Αντικατάσταση κεραμικών πλακιδίων δαπέδων σε αίθουσες διδασκαλίας και στο διάδρομο του 2ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος – Τρόπος εκτέλεσης του έργου

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 62/2016 – Αποφασίσθηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης για τη Δημιουργία – ανακατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων και λοιπά θέματα συνεργασίας για τη λειτουργία Παραρτήματος της Σχολής Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας στην Πτολεμαΐδα Δήμου Εορδαίας Νομού Κοζάνης

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 60/2016 – Ψήφισμα για την καθιέρωση της παγκόσμιας ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας

[…]
Accessibility
Κλείσιμο