Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 89/2016 – Εγκρίθηκε η 4/2016 απόφαση τοπικής Κοινότητας Φούφα σχετικά με «Τέλεση ετήσιου μνημόσυνου των υπέρ πίστεως και πατρίδος πεσόντων Μακεδονομάχων»

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 88/2016 – Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου – Ψήφιση οδοιπορικών εξόδων

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 87/2016 – Κατάργηση θέσης κενωθέντος περιπτέρου στην Πτολεμαΐδα

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 86/2016 – Κάλυψη δαπανών δημοσίων σχέσεων από τους προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 85/2016 – Καθορισμός αρδευτικής περιόδου και σύσταση θέσεων υδρονομέων διανομής νερού έτους 2016

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 84/2016 – Παραχώρηση του εσκαφέα KOMATSU ΜΕ 52671 στην ΔΕΥΑΕ

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 83/2016 – Παραλαβή μελέτης του έργου Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης οικισμού Ερμακιάς Δήμου Εορδαίας

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 82/2016 – Εγκρίθηκε ο 4ος ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) του έργου «Ανάπλαση αύλειου χώρου ΕΑΚ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ» με αριθμό μελέτης 22/2011

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 81/2016 – Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου Αντικατάσταση υγρομόνωσης στο Μουσικό Σχολείο και Συντήρηση Στέγης στο 10ο Νηπιαγωγείο

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 80/2016 – Εγκρίθηκε το πρωτόκολλο Οριστικής και Ποιοτικής Παραλαβής που αφορά την προμήθεια «Εξοπλισμού Σχολικών Μονάδων Δήμου Εορδαίας- Σύμβαση υπ.αριθμ. 53669/17-12-2015»

[…]
Accessibility
Κλείσιμο